Kina

Kina är en av Sveriges största handelspartners men också ett högriskland för mänskliga rättigheter. Vi samlar medlemmar och experter för att diskutera hur vi kan hantera risken för tvångsarbete av uigurer i svenska företags leverantörsled.
LÄS MER Kina

Fackföreningsfrihet

Rätten att organisera sig och förhandla kollektivt är en förutsättning för att förbättra arbetsförhållanden. ETI Sveriges medlemmar tar nu fram en guide och utbildning om hur företag kan stärka organisationsfriheten hos sina leverantörer.
LÄS MER Fackföreningsfrihet

Inköpsmetoder

Genom att tillämpa hållbara inköpsmetoder kan företag möjliggöra bättre arbetsförhållanden och bygga robusta leverantörsled. På ETI Sverige erbjuder vi vägledning, verktyg och samlar expertis inom hållbara inköp.
LÄS MER Inköpsmetoder

Just Transition

För att möta klimatkrisen ska Sveriges transportsystem elektrifieras men tillverkningen av batterier kopplas till människorättskränkningar, från gruva till slutprodukt. Vi hjälper våra medlemmar att utveckla och följa upp krav på leverantörer av batterier.
LÄS MER Just Transition

Vi är ETI Sverige

ETI Sverige består av företag och organisationer i olika branscher som tillsammans arbetar för hållbara leverantörsled.