Human rights due diligence

Human rights due diligence är den internationellt etablerade process för att hantera företags negativa påverkan på mänskliga rättigheter i verksamheten och leverantörsled. Inom några år kommer due diligence att bli obligatoriskt för stora företag inom EU genom direktivet för Corporate Sustainability Due Diligence (CSDDD). ETI…
LÄS MER Human rights due diligence

Rättvis grön omställning

Sveriges omställning till en fossilfri ekonomi innebär ökat behov av råvaror och produkter från områden med hög risk för kränkningar av mänskliga rättigheter. Vi arbetar med våra medlemmar för att bättre identifiera och hantera risker, bl.a. kopplar till elfordon.
LÄS MER Rättvis grön omställning

Kina

Arbetsgruppen fokuserar på att ta fram praktiska råd för hur företag kan jobba för att minimera risken för tvångsarbete i sina kinesiska leverantörsled.
LÄS MER Kina

Inköpsmetoder

Inköpsmetoder är en central del av företags arbete med att förhindra och begränsa kränkningar av mänskliga rättigheter. Vi stöttar våra medlemmar att implementera ansvarsfulla inköpsmetoder i sina leverantörsled.
LÄS MER Inköpsmetoder

Fackföreningsfrihet

Rätten att organisera sig och förhandla kollektivt är en förutsättning för att förbättra arbetsförhållanden. Vi samlar företag och fackföreningar för att stärka fackföreningsfrihet i globala leverantörsled.
LÄS MER Fackföreningsfrihet

Ukraina

Rysslands invasionskrig av Ukraina har orsakat enorm förödelse med konsekvenser för globala leverantörsled. ETI i Storbritannien har tagit fram riktlinjer och bjuder in medlemmar att delta i arbetsgrupper kring gemensamma utmaningar.
LÄS MER Ukraina

Vi är ETI Sverige

Medlemskap är öppet för företag och organisationer i alla branscher som arbetar för hållbara leverantörsled.