Human rights due diligence

Human rights due diligence (HRDD) är en internationellt förankrad process för att identifiera, hantera och redovisa företagets risker kopplade till mänskliga rättigheter. ETI Sverige erbjuder rådgivning, verktyg och utbildningar inom HRDD.
LÄS MER

Kina

Kina är en av Sveriges största handelspartners men också ett högriskland gällande mänskliga rättigheter. Vi samlar medlemmar och experter för att diskutera hur vi kan hantera risken för tvångsarbete av uigurer i svenska företags leverantörsled.
LÄS MER

Fackföreningsfrihet

Rätten att organisera sig och förhandla kollektivt är en förutsättning för att förbättra arbetsförhållanden. ETI Sveriges medlemmar tar nu fram en guide och utbildning om hur företag kan stärka organisationsfriheten hos sina leverantörer.
LÄS MER

Inköpsmetoder

Genom att tillämpa hållbara inköpsmetoder kan företag möjliggöra bättre arbetsförhållanden och bygga robusta leverantörsled. På ETI Sverige erbjuder vi vägledning, verktyg och samlar expertis inom hållbara inköp.
LÄS MER

Just Transition

För att möta klimatkrisen ska Sveriges transportsystem elektrifieras men tillverkningen av batterier kopplas till människorättskränkningar, från gruva till slutprodukt. Vi hjälper våra medlemmar att utveckla och följa upp krav på leverantörer av batterier.
LÄS MER

Vi är ETI Sverige

Här berättar några av våra medlemmar varför de valt att gå med i ETI Sverige.