19 januari 2024

Alice Forsman Kocsis ny rådgivare på ETI Sverige

ETI Sverige är i en expansiv fas och rekryterar Alice Forsman Kocsis som ny rådgivare och projektledare. Alice kommer att bland annat att stärka ETI Sveriges arbetsgrupper och stötta medlemmar att implementera human rights due diligence.

Alice Forsman Kocsis har en bakgrund inom industribranschen och kommer senast från företaget Seco Tools där hon arbetat som Sustainability Compliance Officer med fokus på hållbara leverantörsled. Hon bidrar med kunskaper om bedömning och uppföljning av risker, implementering av human rights due diligence och riskhantering av konfliktmineraler.

”ETI Sverige är en spännande organisation i en växande fas! Jag ser fram emot att bidra mina erfarenheter och genom samverkan med medlemmarna stärka mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden i globala leverantörsled”, säger Alice.

Alice kommer bland annat att arbeta med ETI Sveriges arbetsgrupp för livsmedel & dryck, arbetsgruppen för solenergi samt ETI:s projekt för hållbara inköpsmetoder inom tillverkningsindustrin.

Alice kan nås på alice.forsman.kocsis@etisverige.se.