ETI Sverige uppmanar till förstärkta kontroller i Kina

ETI Sveriges verksamhetschef Henrik Lindholm skriver i Aktuell Hållbarhet om hur svenska företag kan hantera risken för tvångsarbete av uigurer i Xinjiang. 

ETI Sveriges verksamhetschef Henrik Lindholm

Den senaste tiden har situationen för den uiguriska minoritetsbefolkningen i Kina uppmärksammats i flera rapporter och medier. Det är en mörk bild som målas upp med tvångsarbete och grava kränkningar av mänskliga rättigheter kopplat till produktion av bland annat solceller, bomull och tomater.

ETI Sverige uppmanar därför svenska företag att förstärka kontrollerna i Kina för att identifiera och hantera risker kopplade till mänskliga rättigheter. Våra rekommendationer:

  • Kartlägg leverantörskedjan för att identifiera om kopplingar finns till Xinjiang.
  • Undvik produktion i Xinjiang så länge det inte går att kontrollera om tvångsarbete används.
  • Förstärk kontroller i övriga Kina för att säkerställa att tvångsförflyttade arbetare inte används.

Avgörande för dessa åtgärden är samverkan. ”Xinjiang visar att det inte finns enkla lösningar för företag som vill ta ansvar, men branschöverskridande samarbete med fack och civilsamhälle krävs för en robust riskanalys i en föränderlig värld”, skriver Henrik Lindholm. 

Läs hela artikeln här