20 september 2021

ETI uppmanar företag att ompröva närvaro i Myanmar

Sedan militärkuppen i februari har situationen förvärrats allt mer för Myanmars invånare, framförallt för dem som aktivt gjort motstånd inklusive fackliga ledare som försöker skydda arbetare och stödja återgången till demokrati. Nu uppmanar ETI att företag snarast ser över sin närvaro i landet.

ETI i Storbritannien har tillsammans med sina medlemmar noggrant följt situationen i Myanmar och vid flera tillfällen utfärdat rekommendationer för hur företag kan agera ansvarsfullt under rådande omständigheter.

Rekommendationerna understryker vikten av att stötta arbetare så att de inte förlorar sin inkomst, men då situationen förvärrats höjs frågan om företags fortsatta närvaro understödjer militärens styre. I början på september tog globala fackförbund ställning i frågan och uppmanade, i solidaritet med lokala fack, företag om ansvarsfull desinvestering från landet.

ETI har följt fackens rekommendation och uppmanar nu företag att snarast ompröva sin närvaro i Myanmar. En sådan bedömning bör ske i enhet med FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter och informeras av relevanta intressenter inklusive Industrial Workers Federation of Myanmar (IWFM) och Myanmar Labour Alliance.

Läs ETI:s uttalande här.