Etisk Handel Norge fyller 20 år

ETI Sveriges systerorganisation Etisk Handel Norge fyllde förra veckan 20 år. Det firades med konferens i Oslo under coronasäkra förhållanden med deltagare från företag, fack, politik och civilsamhälle.

Med 20 år på nacken kan det konstateras att mycket har hänt sedan Etisk Handel Norge grundades. Hållbarhet har gått från ett specialområde till något som ”alla snackar om” i Norge. Etisk Handel Norge har varit en starkt pådrivande aktör genom att föra samman företag, fack och civilsamhällsorganisationer kring hållbara leverantörskedjor. Idag har Etisk Handel Norge 170 medlemmar med sammanlagt 100 000 leverantörer som sysselsätter åtta miljoner arbetstagare världen över. 

Med titeln ”Etisk handel idag och imorgon – vägen till en hållbar framtid?” delade talare från bland annat IKEA, Coop och NORAD (Norges motsvarighet till Sida) med sig av hur de konkret arbetar med att förbättra förhållanden i leverantörsled, men också utmaningarna de mött och vad som krävs för att företag ska ta nästa steg.

Det var tydligt att hållbarhet är avgörande för det norska näringslivets konkurrenskraft på lång sikt. Samtidigt har coronapandemin inneburit enorma utmaningar i leverantörskedjor med miljontals jobb som har gått förlorade, sociala revisioner som ställts in och nya akuta risker kopplade till arbetstagares hälsa och försörjningsmöjligheter. 

För att hantera dessa risker och bygga hållbara leverantörskedjor lyftes flera lösningar fram: 

  • Nära samarbeten med leverantörer och social dialog har gett förutsättningar för EHN-medlemmar att hantera nya risker kopplade till pandemin, inklusive att ta fram nya digitala revisionsmetoder 
  • Samverkan med olika aktörer genom Etisk Handel Norge har skapat tillit mellan aktörer och möjliggjort effektiva, långsiktiga lösningar som förbättrar förhållanden för arbetstagare i högriskländer
  • Rätten till facklig organisering och kollektiva förhandlingar är en förutsättning för förbättrade arbetsvillkor men också en stor utmaning för företag – detta diskuterades i ett av konferensens ”lösningslabb” där Etisk Handel Norge presenterade det nya verktyget ”Roadmap to Implement Freedom of Association (FoA), Collective Bargaining (CB) and Worker Representation” 
  • EU:s föreslagna Human Rights Due Diligence-lagstiftning om företags ansvar för mänskliga rättigheter kommer att ha stor betydelse för att ”lyfta golvet” och skapa lika konkurrensvillkor för alla företag.

Hela konferensen går att se i efterhand här och program och talare här

Vi önskar Etisk Handel Norge ett stort grattis!