17 juni 2021

Hur hanterar vi risken för tvångsarbete i Kina?

Under våren har nya vittnesmål publicerats om den kinesiska statens förföljelse av minoriteter från provinsen Xinjiang och kopplingar till europeiska företag. I början av juni släppte Amnesty International en rapport baserad på över 50 intervjuer med före detta lägerfångar. Rapporten innehåller bland annat vittnesmål från uigurer och andra minoriteter från Xinjiang som beskriver hur de flyttats från fångläger för att arbete i fabriker. ETI Sverige undersöker tillsammans med våra medlemmar hur vi kan jobba med frågan i våra leverantörsled. 

Sedan 2017 har förtrycket mot minoriteter i Xinjiang ökat och är nu väldokumenterat. Detta trots den kinesiska statens försök att begränsa insyn i och hindra befolkningen i Xinjiang att kommunicera med omvärlden. I Amnesty Internationals senaste rapport konstaterar organisationen att hundratusentals tillhörande muslimska minoriteter har internerats i läger och att miljontals lever under systematisk massövervakning i regionen. Kopplingen mellan dessa läger och tvångsarbete har tidigare dokumenterats och bekräftas igen av Amnesty International.

Att uigurer och andra muslimska minoriteter utsätts för tvångsarbete är inte begränsat till Xinjiang. Undersökningar har funnit belägg för att över 100 000 personer har flyttats från Xinjiang för att arbeta i olika statliga program i andra delar av Kina. 

En stor utmaning för företag

Alla företag med leverantörskedjor i Kina står nu inför utmaningen att hantera risken att deras produktion är kopplad till tvångsarbete. Riskerna är uppenbara i allt från produkter som innehåller kisel till bomull. 

ETI Sveriges inställning är att det i dagsläget inte går att säkra produktion i Xinjiang och att man i övriga Kina behöver förstärka kontrollen av leverantörer för att försäkra sig om att inga former av tvångsarbete används där. Samtidigt är det mycket svårt att undersöka situationen för förföljda minoriteter på fabriker utan att utsätta människor för fara. 

Situationen kompliceras ytterligare då det är osäkert vilka möjligheter det finns att påverka situationen hos en leverantör som inte har något val om de ska ingå i kinesiska statens så kallade fattigdoms- och omskolningsprogram. 

ETI Sveriges arbete med våra medlemmar

ETI Sverige har tillsammans med våra medlemmar påbörjat en dialog om hur företag kan jobba med sina kinesiska leverantörsled. På det första mötet konstaterades det att vi behöver jobba med två parallella spår samtidigt. Dels vad vi kan göra för att säkra situationen hos våra befintliga leverantörer, dels hur vi tillsammans med andra företag och organisationer kan påverka situationen i landet och få en bättre insyn i vad som sker.   

ETI Sverige kommer att fortsätta att ha en intern dialog med våra medlemmar om hur man bäst kan jobba med sina kinesiska leverantörer. Då frågan är känslig kommer dessa samtal endast vara öppna för medlemmar och inbjudna gäster. 

Om ni är intresserade av arbetet vi gör kring situationen i Kina, hör av er till Henrik Lindholm på henrik.lindholm@etisweden.se.