20 mars 2023

Jordbävningarna i Turkiet och Syrien: rekommendationer för ansvarsfullt företagande

I februari 2023 drabbades Turkiet och Syrien av två kraftiga jordbävningar som har skördat över 50 000 liv orsakat enorm förödelse. ETI har tagit fram rekommendationer för hur företag med leverantörsled i Turkiet och Syrien kan agera ansvarsfullt och hantera nya risker kopplade till mänskliga rättigheter.

I de drabbade regionerna i sydöstra Turkiet och nordvästra Syrien finns jordbruk, fabriker, stålverk, gruvor och hamnar som levererar till internationella företag. Här finns även stora grupper av säsongsanställda migrantarbetare inom jordbruket.

Efterdyningarna av jordbävningarna kommer troligtvis leda till omfattande störningar i leverantörsled och migration som påverkar Turkiet under en längre tid. Det kan också leda till nya risker för arbetares rättigheter, inklusive hälsa och säkerhet på fabriker och löneutbetalningar.

ETI:s rekommendationer

ETI Sveriges brittiska systerorganisation ETI har tagit fram rekommendationer för företag med leverantörer i de drabbade regionerna. För att agera ansvarsfullt förväntas företag att utföra due diligence och hantera risker i enlighet med FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Arbetet bygger på fyra steg:

  1. bedöm faktiska och potentiella risker för mänskliga rättigheter
  2. identifiera ert inflytande, ansvar och åtgärder som ska vidtas
  3. begränsa risker och möjliggör gottgörelse för arbetare
  4. övervaka, utvärdera, rapportera och förbättra.

Ladda ner ETI:s rekommendationer.

Vill du veta mer?

Har du frågor om ETI:s rekommendationer eller hur ditt företag kan agera ansvarsfullt i Turkiet eller Syrien? Hör i så fall av dig till oss på info@etisverige.se.

Bild: jordbävningsoffer räddas ur rasmassorna i Turkiet. Credit: Humas Basarnas