Ledig tjänst: Senior rådgivare & projektledare hållbara leverantörsled

Vill du bidra till hållbarhet i globala leverantörsled? Vi söker dig som har erfarenhet av arbete med hållbara leverantörsled med fokus på mänskliga rättigheter.

Här är ditt blivande jobb

I rollen som senior rådgivare och projektledare på ETI Sverige blir ditt ansvar att driva projekt för att stärka mänskliga rättigheter i globala leverantörsled och att stödja medlemmar i detta arbete. Du kommer jobba i nära samarbete med verksamhetschefen i det dagliga operativa arbetet.

Arbetet på ETI Sverige innebär att du kommer jobba med konkreta hållbarhetsfrågor i leverantörsled inom olika branscher tillsammans med engagerade intressenter. Det här kommer ställa krav på såväl samarbetsförmåga som förmåga att tillgodogöra sig stora mängder ny information. I dagsläget inkluderar våra medlemmar bland annat Systembolaget, NCC, Axfood, LO, Unionen, Oxfam och Rädda Barnen.

Under 2022 kommer du vara med och intensifiera arbetet med att utveckla och testa nya metoder för hållbara leverantörsled tillsammans med medlemmarna. Arbetet kommer att göras genom konkreta projekt i leverantörsled och arbetsgrupper där vi tar oss an gemensamma utmaningar. I dagsläget har föreningen arbetsgrupper för mänskliga rättigheter i leverantörsledet kopplat till dagligvaruhandeln, tvångsarbete i Kina, elfordon och riskgrödor (soja & palmolja). Du kommer att ha en central roll i att hjälpa dessa arbetsgrupper framåt i arbetet.

Arbetsuppgifterna kommer inkludera att agera rådgivare för medlemmar inom ETI Sveriges verksamhetsområde, leda och administrera arbetsgrupperna, driva och projektleda föreningens projekt i leverantörsled tillsammans med våra medlemmar. Utöver detta kommer du också medverka på och bidra till föreningens utbildningar och seminarier. Då vi fortfarande är ett litet team på ETI Sverige så kommer du även hjälpa till där det behövs, t.ex. med rekrytering av nya medlemmar, bidragsansökningar och utvecklingen av ETI Sveriges strategi och arbete.

Vem är du?

Du har konkret och gedigen erfarenhet av att jobba med hållbara leverantörsled och operativ erfarenhet inom hållbarhetsområdet, kanske från hållbara inköp på företag eller upphandling inom offentlig sektor. Din bakgrund kan också finnas inom civilsamhället eller den fackliga världen. Du är bra på att skapa goda relationer och ser samverkan som en nyckel till framgång. Du är en ”doer” som arbetar måldrivet med hög integritet och god samarbetsförmåga. Human rights due diligence ligger till grund för verksamheten och det är bra om du är förtrogen med begreppet.

Du är nyfiken och orädd och kan inspirera andra med engagemang och handlingskraft. Med en drivkraft att bidra till förbättrade globala produktionsvillkor ser du möjligheter snarare än hinder. Du är van vid att använda engelska på jobbet, är en god kommunikatör och projektadministratör. Du har en akademisk relevant examen.

Detta kan vi erbjuda

ETI Sverige är en relativt nybildad organisation (2020) med ett växande antal medlemsorganisationer som vill åstadkomma konkret förändring genom gränsöverskridande samarbeten. ETI Sverige är finansierat av medlemsintäkter och medel från Sida.

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och du rapporterar till verksamhetschefen. Tjänsten är baserad i Stockholm. Tillträde snarast, provanställning tillämpas. Du omfattas av kollektivavtal mellan Fremia och Unionen. Vi är ett litet team på några personer som växer successivt och värdesätter flexibilitet lika mycket som att skapa och bibehålla en bra teamkänsla och nära samarbeten.

Vilka är ETI Sverige?

ETI Sverige är en ideell och partipolitiskt oberoende medlemsorganisation för företag, bransch-, fackliga- och civilsamhällesorganisationer samt offentliga aktörer. ETI Sveriges syfte är att främja hållbara affärsmetoder i globala leverantörsled så att mänskliga rättigheter och arbetstagares rättigheter respekteras, liksom berörda lokalsamhällen och miljön. Arbetet grundar sig på UN Guiding Principles (UNGP), OECD:s riktlinjer för multinationella företag och ILO:s kärnkonventioner.

ETI Sverige ingår i Joint Ethical Trading Initiatives (JETI) som inkluderar Etisk Handel i Norge, Initiativ för Etisk Handel i Danmark samt Ethical Trading Initiative i Storbritannien.

Din ansökan

Välkommen med din ansökan senast den 9 januari. Skicka ditt CV och ett personligt brev till info@etisweden.se. Märk ansökan ”Senior rådgivare”.

Tester och intervjuer kan komma att ske löpande då vi önskar tillsätta tjänsten så snart om möjligt.

Vid frågor kontakta verksamhetschef Henrik Lindholm, henrik.lindholm@etisweden.se eller telefon 072 00 97 444 eller ordförande Viveka Risberg, viveka.risberg@axfoundation.se, telefon 072 518 00 95.