16 juni 2021

Norge antar lag om human rights due diligence

Den 10:e juni antog Norges Storting en ny lag som kräver att företag identifierar, hanterar och redovisa sina risker kopplade till mänskliga rättigheter. Lagen träder i kraft den 1 juli 2022 och omfattar cirka 8 800 företag. Vi sammanfattar vad lagen innebär för svenska företag på den norska marknaden.  

Åpenhetsloven, eller på svenska ”öppenhetslagen”, syftar till säkerställa att företag respekterar mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden i hela värdekedjan. Den baserar sig på principerna för due diligence i enlighet med FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter och OECD:s riktlinjer för multinationella företag.

Lagen är en av flera lagstiftningar om due diligence som är på väg inom Europa. Mindre än 24 timmar efter Stortingets beslut antog tyska Bundestag the Act on Corporate Due Diligence in Supply Chains som kommer att träda i kraft år 2023. Inom kort förväntas även EU-kommissionen lägga fram ett lagförslag om obligatorisk due diligence för företag på den europeiska marknaden. 

Vem omfattas?

Lagen omfattar stora och medelstora företag som uppfyller två av tre kriterier:

  1. försäljningsintäkter på 70 miljoner NOK
  2. balansomslutning på 35 miljoner NOK
  3. 50 eller fler anställda

Det innefattar både verksamheter som är hemmahörande i Norge och utländska verksamheter som erbjuder varor och tjänster i Norge och som är skatteskyldiga i landet. Därmed kommer lagen att påverka ett stort antal svenska företag med verksamhet i Norge. 

Vad är lagkraven?

Lagen innehåller tre huvudsakliga områden.

Till att börja med ska företag utföra due diligence för att hantera sina risker och negativa påverkan på mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden. Det omfattar såväl den egna verksamheten och dotterbolag som direkta och indirekta leverantörer och affärspartners som levererar varor eller tjänster till företaget. Lagen följer de sex stegen i OECD:s modell för due diligence.

Dessutom har företag har även en skyldighet att redovisa due diligence-arbetet, inklusive risker som identifierats och hur dessa har hanterats. Informationen ska vara tillgänglig på företagets hemsida och uppdateras årligen eller om större förändringar sker gällande företagets risker. Den första redovisningen ska publiceras senast den 30 juni år 2023.

Slutligen innehåller lagen en ”rätt till information” som innebär att individer eller organisationer kan begära att företag lämnar ut information om sitt due diligence-arbete och negativa påverkan. Detta gör den norska lagen unik i sitt slag och bygger på Norges miljöredovisningslag från 2003.

Vilka är sanktionerna?

Om överträdelser sker kan böter utfärdas, både till individer och till företaget. Däremot kommer de inte att avkrävas ansvar i domstol.

Har du frågor?

På ETI Sverige erbjuder vi våra medlemmar rådgivning och utbildningar inom human rights due diligence. Vi arbetar även i nära samarbete med vår systerorganisation Etisk Handel Norge som i över 20 år har samlat norska företag och intressenter för att främja mänskliga rättigheter i globala leverantörsled. 

Har du frågor om den norska lagen eller behöver rådgivning? Hör i så fall av dig till Henrik Lindholm på henrik.lindholm@etisverige.se.