23 november 2021

Ny svensk plattform för riskgrödor – intresseanmälan öppen

I Sverige använder vi årligen stora mängder grödor som medför risker kopplade till klimatförändringar, avskogning, minskad biodiversitet och kränkningar av mänskliga rättigheter i sina leverantörsled.

För att arbeta branschöverskridande med dessa utmaningar startas nu en svensk plattform för riskgrödor som kommer koordineras av ETI Sverige. Plattformen kommer till en början fokusera på soja och palmolja och vi vill redan nu komma i kontakt med företag och organisationer som vill vara delta i arbetet!

Om plattformen

Plattformen för riskgrödor kommer fokusera på frågor kopplade till miljö och mänskliga rättigheter för riskgrödor. Med riskgrödor avses sådana jordbruksprodukter som är svårersättliga och som tillverkas på ett sätt som kan medföra oacceptabla risker för den lokala och/eller globala miljön eller för de människor som på ett eller annat sätt är berörda av produktionen.

För att bygga vidare på de samarbeten kring både soja (se Sojadialogen) och palmolja som redan finns i Sverige så kommer arbetet till en början att fokusera på soja och palmolja. Medlemmarna i plattformen kommer sedan kunna besluta om att utvidga arbetet till andra grödor.

Initiativet till att starta en plattformen för riskgrödor kommer från Axfoundation som tillsammans med WWF Sverige, Livsmedelsföretagen, Svensk Dagligvaruhandel och en bred referensgrupp bestående av ett stort antal företag och organisationer undersökt hur de bäst kan samarbete kring frågorna.

Resultatet blev förslaget att bilda en plattformen som koordineras av ETI Sverige och som kommer vara ett forum för kunskapsutbyte samt ge struktur och verktyg för att proaktivt arbeta med utmaningar kopplade till värdekedjan för riskgrödor.

Vill du delta i arbetet?

Vi vill gärna att företag och organisationer som är intresserade att hör av sig så snart som möjligt så kan vi berätta mer! Vi välkomnar såväl medlemmar som icke-medlemmar i ETI Sverige.

Om du vill veta mer eller är du intresserad av bli medlem i den nya plattformen för riskgrödor, kontakta Henrik Lindholm henrik.lindholm@etisverige.se på ETI Sverige eller Maria Smith maria.smith@axfoundation.se på Axfoundation.