21 september 2021

Ökat internationellt tryck på Kina angående Xinjiang

En ny amerikansk lag och uttalanden från både EU och FN gällande situationen för uigurer och förföljda minoriteter ökar pressen på Kina. Samtidigt svarar Kina med egen lagstiftning och agerar för att stoppa organisationer som undersöker situationen i landet. ETI Sverige fortsätter att tillsammans med våra medlemmar att följa situationen.

FN, EU och USA lyfter situationen i Xinjiang

FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, Michelle Bachelet, har meddelat att FN kommer publicera en rapport om situationen för mänskliga rättigheter i Xinjiang, trots att de av den kinesiska staten förhindrats från att göra en meningsfull undersökning av i regionen.

Inom EU uppmanar parlamentet att EU antar en ny Kinastrategi där mänskliga rättigheter står i fokus. Parlamentets rapport nämner speciellt situationen i Xinjiang och Hong Kong. EU-parlamentet kräver också ett importförbud av produkter tillverkade med hjälp av tvångsarbete, ett förslag som EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen lyfte i lyfte i sitt tal om tillståndet i unionen 15 september.

I USA har den amerikanska senaten under sommaren enhälligt antagit the Uyghur Forced Labor Prevention Act (UFLPA). Redan tidigare finns sanktioner mot företag kopplade till tvångsarbete i Kina, men den nya lagen kommer utgå från att varor från Xinjiang tillverkats med tvångsarbete om motsatsen ej kan bevisas.

Europeiska företag anmäls för delaktighet

Även civilsamhällesorganisationer har börjat agera med hjälp av lagar för att sätta press på företag och den kinesiska staten. I Tyskland har European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR) anmält flera tyska företag, bland annat Hugo Boss och Lidl, för tvångsarbete som ska ha förekommit hos företagens leverantörer i Xinjiang.

Redan tidigare i våras lyfte ECCHR ett liknande fall i Frankrike mot bland annat Inditex och Uniqlo.

Kinesiska statens motåtgärder

Samtidigt agerar den kinesiska staten allt hårdare mot dem som framför kritiken mot landet. Den amerikanska organisationen Verité som jobbar med arbetsförhållanden i leverantörsled har tvingats stänga sitt kontor i Kina. Stängningen kommer efter att kinesisk statsmedia anklagat organisationen för att ha publicerat falska uppgifter i en rapport om Xinjiang.

Kina har även infört en Anti-Foreign Sanctions-lag som kan slå tillbaka mot USA, EU och andra som infört sanktioner mot landet. En viktig aspekt av den nya lagen är att den i högre utsträckning gör det möjligt för den kinesiska staten att införa sanktioner mot individer, organisationer och företag som de anser försöker påverka Kinas interna angelägenheter.

Hur lagen kommer tillämpas är för tidigt att säga men vi vet sen tidigare att den kinesiska staten inte tvekar att införa sanktioner mot individer utanför landet, något som drabbat bland annat flera EU-parlamentariker och Björn Jerdén, chef för Nationellt kunskapscentrum om Kina.

ETI Sveriges Kina-arbetsgrupp

På ETI Sverige har en arbetsgrupp startat där vi tillsammans med medlemmar följer situationen i Kina och diskuterar hur företag kan agera för att hantera risker kopplade till sina leverantörsled.

Nästa möte kommer att äga rum 21 oktober kl. 9-12. Medlemmar som är intresserade av att delta kan höra av sig till Henrik Lindholm på henrik.lindholm@etisweden.se.