Projektledare och rådgivare till ETI Sverige

Vill du bidra till social hållbarhet i globala leverantörsled? Ethical Trading Initiative Sverige är ett flerpartsinitiativ som samlar företag, fackföreningar, civilsamhälle och offentliga aktörer för att säkra goda arbetsvillkor och mänskliga rättigheter i globala leverantörsled. Vi söker nu en måldriven projektledare med kompetens inom leverantörsansvar och öppenhet för breda samarbeten.

KORT OM UPPDRAGET

Uppdragstyp: tillsvidareanställning, heltid
Ort: Stockholm
Publicerat: 2022-11-08
Sista ansökningsdatum: 2022-12-07

Det här är ditt blivande jobb

I rollen som projektledare och rådgivare i ETI Sverige blir ditt ansvar att stödja verksamhetschefen i det dagliga operativa arbetet. Du får en viktig roll att leda arbetsgrupper och driva konkreta projekt som syftar till att förbättra arbetsvillkor i globala leverantörsled.

Arbetet görs i nära samarbete med medlemmarna som består av företag, fackförbund, civilsamhälles-organisationer och offentliga aktörer. Den svenska organisationen ingår i Joint Ethical Trading Initiative (JETI) som inkluderar Etisk Handel Norge, Etisk Handel Danmark samt Ethical Trading Initiative i Storbritannien.

Vem är du?

Du är projektledare med kompetens och operativ erfarenhet inom hållbarhetsområdet, kanske från hållbara inköp på företag eller upphandling inom offentlig sektor. Din bakgrund kan också finnas inom civilsamhället eller den fackliga världen där du arbetat med frågor kring hållbara leverantörsled med fokus på arbetsförhållanden och mänskliga rättigheter.

Du är bra på att skapa goda relationer och ser samverkan som en nyckel till framgång. Du är en ”doer” som arbetar måldrivet med hög integritet och god samarbetsförmåga. Human rights due diligence ligger till grund för verksamheten och det är bra om du är förtrogen med begreppet.

Du är nyfiken och orädd och kan inspirera andra med engagemang och handlingskraft. Med en drivkraft att bidra till förbättrade globala produktionsvillkor ser du möjligheter snarare än hinder.

Du är van vid att använda engelska på jobbet, är en god kommunikatör och projektadministratör. Du har en relevant akademisk examen. Ett extra plus är om du har internationell erfarenhet och har arbetat eller bott i tillväxtländer, där vi har vårt fokus.

Detta kan vi erbjuda

Det här är ett värdedrivet arbete och en roll där du kan utvecklas och aktivt bidra till SDG mål 12, Hållbar konsumtion och produktion, definierat som ett av de viktigaste globala hållbarhetsmålen.

ETI Sverige är en relativt nybildad organisation (2020) med ett växande antal medlemmar från privat och offentlig sektor och inom olika branscher, bland annat livsmedel, textil och energi. Gemensamt är att vi vill bidra till social hållbarhet i globala leverantörsled genom gränsöverskridande samarbeten. ETI Sverige finansieras av medlemsintäkter och Sida-medel.

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och du rapporterar till verksamhetschefen. Tjänsten är baserad i Stockholm. Tillträde snarast, provanställning tillämpas. Du omfattas av kollektivavtal mellan Fremia, Unionen och Akademikerförbunden.

Vi är fyra personer i teamet som växer successivt.  Vi värdesätter flexibilitet lika mycket som att skapa och bibehålla en bra teamkänsla och nära samarbeten. Vi är måna om att kansliet ska ha en bred representation och präglas av öppenhet och mångfald.

Vad är ETI Sverige?

ETI Sverige är en ideell och partipolitiskt oberoende medlemsorganisation för företag, bransch-, fackliga och civilsamhällesorganisationer samt offentliga aktörer. ETI Sveriges syfte är att främja hållbara affärsmetoder i leverantörskedjor så att mänskliga rättigheter och arbetstagares rättigheter respekteras, liksom berörda lokalsamhällen och miljön.

Arbetet grundar sig på UN Guiding Principles (UNGP), OECD:s riktlinjer för multinationella företag och ILO:s kärnkonventioner. ETI Sverige driver även Svenska plattformen för riskgrödor som är ett nätverk med ett 30-tal medlemsorganisationer.

Läs mer om ETI Sverige på vår hemsida: www.etisverige.se.

Din ansökan

Välkommen med din ansökan senast den 7 december. Skicka ditt CV och ett personligt brev till info@etisverige.se. Skriv ”Projektledare ETI Sverige” i ämnesraden. Intervjuer kommer att ske löpande.

Vid frågor kontakta Christopher Riddselius, senior rådgivare på ETI Sverige, christopher.riddselius@etisverige.se, telefon 073 248 49 95 eller ordförande Viveka Risberg, viveka.risberg@axfoundation.se, telefon 072 518 00 95.