13 september 2023

Reaktion på jordbävningen i Marocko

Den 8 september drabbades Marocko av en kraftig jordbävning som har dödat tusentals människor och lett till enorm förödelse. Marocko är ett produktionsland för bland annat livsmedel, textilier och mineraler och företag har en viktig roll i den långsiktiga återhämtningen. ETI Sverige kommer att samarbeta med företag, fackföreningar och civilsamhällsorganisationer för att förstå effekterna av denna katastrof på arbetstagare och leveranskedjor.

Fredagen 8 september drabbades sydvästra Marocko av en jordbävning med magnituden 6,8 i Atlasbergen. Minst 2 800 människor har bekräftats döda och många fler skadade. WHO uppskattar att katastrofen har drabbat över 300 000 människor. Förödelsen från jordbävningen och efterskalvet är utbredd, med de värst drabbade områdena avlägsna och bergiga, och därför svåra att nå. Många överlevande har sovit ute i det fria när hem har förvandlats till damm och vägar är blockerade av stenblock eller fyllda med djupa hål och sprickor.

Marocko är ett produktionsland för livsmedel och jordbruk för flera leverantörer till medlemmar hos ETI Sverige. Landet har även fabriker och gruvor som levererar internationella varumärken och som har stora grupper av informella arbetare, som vanligtvis löper högre risk för exploatering. Även om jordbävningens epicentrum var avlägset kommer effekterna av denna katastrof att vara långtgående, med betydande konsekvenser för det normala livet och många verksamheter. När sök- och räddningsinsatserna upphör och de humanitära insatserna ökar kommer företagen att spela en viktig roll i återhämtningen och stödet till drabbade arbetare och samhällen.

ETI Sverige har sedan tidigare ett projekt med fem medlemmar och partners i Marocko. Vi kommer att samarbeta med företag, fackföreningar och civilsamhällsorganisationer för att förstå effekterna av denna katastrof på arbetstagare och leveranskedjor. Vi uppmuntrar alla internationella inköpare att se över hur de kan bidra till i återhämtningen och stödja sina berörda leverantörer, arbetstagare och deras representanter.

Denna artikel bygger på en blogg av vår brittiska systerorganisation Ethical Trading Initiative (ETI) från 12 september 2023.

Kontakt

Om du har frågor om ETI Sveriges arbete i Marocko kontakta Christopher Atapattu Riddselius på christopher.riddselius@etisverige.se.