22 februari 2021

Rekommendationer för företag i Myanmar

Med anledning av militärkuppen i Myanmar har ETI i Storbritannien publicerat rekommendationer för företag som köper in varor från landet. De understryker vikten av att sätta arbetares säkerhet i första rum samt att stötta leverantörer under oroligheterna.

Vägledning för företag och/eller deras leverantörer

Omedelbara åtgärder:

 • Följ utvecklingen i landet noga, om möjligt genom att konsultera lokala experter, fackföreningar och organisationer
 • Engagera er proaktivt och hålla en öppen dialog med era leverantörer i Myanmar
 • Se till att era leverantörer inte sätter press på arbetare att resa till jobbet om situationen inte är säker; det viktigaste är den personlig säkerheten
 • Uppmana leverantörer att inte vidtar åtgärden mot arbetare som inte går till jobbet på grund av oroligheterna
 • Justera leveransdatum och inköpsvillkor för att stödja era leverantörer
 • Om möjligt undvik resor inom landet och platser där protester hålls.

Andra överväganden:

 • Undvik förhastade beslut då situationen ännu är oklar. Fokusera istället på hur ni kan underlätta situationen för era leverantörer
 • Om situationen bli värre och ni överväger att dra er ur landet bör detta, i den mån det är möjligt, ske genom gradvis utfasning snarare än en ett abrupt utträde. Företag har ett ansvar att se till att alla beställningar, oavsett om de levereras eller inte, betalas och att arbetare får sina löner. 

*** Uppdatering 24 februari 2021 ***

Ytterligare rekommendationer:

 • Förbered er på en ökning av störningar i produktion och transport och kontakta leverantörer för att komma överens om hur ni kan hantera dessa.
 • Planera med leverantörer för hur de kan fortsätta ge sina arbetare anställningar och stöd under de fortsatta oroligheterna
 • Informera leverantörerna tydligt att arbetares säkerhet fortfarande är av högsta prioritet och att ingen arbetare bör straffas om de inte deltar i arbete på grund av säkerhet eller behov att ta hand om familjen/vårdnadsansvar
 • Kommunicera tydligt att rätten till yttrandefrihet bör respekteras, inklusive arbetares rätt att delta i fredliga demonstrationer
 • Kommunicera tydligt rätten till fackföreningsfrihet inklusive, men inte begränsat till:
  • Att fackföreningsmedlemmar inte ska diskrimineras
  • Att verksamma inom fackföreningar ska kunna fortsätta att utföra sitt lagliga arbete som representanter för sina medlemmar
  • Att ingen information om fackföreningsmedlemmar och fackliga tjänstemän ska lämnas ut till militärjuntan
  • Att arbetsgivaren när tvister uppstår skall föra en konstruktiv dialog med fackliga representanter
 • I den mån det är möjligt säkerställ att era leverantörer inte direkt eller indirekt finansierar militären genom sina investeringar
 • Säkerställ, i den mån det är möjligt, att era leverantörer följer rekommendationerna ovan och att eventuella brott mot mänskliga rättigheter identifieras och hanteras

På ETI-organisationerna kommer vi att fortsätta att följa situationen och uppdatera rekommendationerna vid behov. Om du behöver mer information och vägledning tveka inte att höra av dig till oss på info@etisweden.se.