21 mars 2022

Svenska plattformen för riskgrödor lanseras i april

Den 8 april lanseras Svenska plattformen för riskgrödor, ett initiativ som stödjer svenska organisationer i arbetet med mer hållbara riskgrödor. De kommande dagarna väntas cirka 25 företag och organisationer skriva under plattformens åtaganden och det är fortfarande möjligt att ansluta sig inför uppstarten.

Om plattformen

Svenska plattformen för riskgrödor syftar till att genom branschöverskridande samverkan och gemensamt ansvarstagande bidra till en mer hållbar produktion och konsumtion av riskgrödor. Medlemmarna i plattformen kommer representera stora delar av värdekedjan från foderföretag, livsmedelsproducenter och handelsföretag till intresseorganisationer.

Med riskgrödor avses jordbruksprodukter som är svårersättliga och som tillverkas på ett sätt som kan medföra oacceptabla risker för den lokala och/eller globala miljön eller för de människor som berörs av produktionen. I ett första steg kommer plattformen fokusera på soja och palmolja, men ytterligare riskråvaror kan komma att adderas framöver.

Som medlem står man bakom den gemensamma visionen om en mer hållbar produktion av och handel med riskgrödor. Utifrån den egna organisationens förutsättningar kommer medlemmarna tillsammans att verka för att de riskgrödor som når svenska konsumenter produceras mer hållbart.

Genom plattformen får företag kunskapsutbyte och verktyg för att öka och påskynda omställningen till ett mer hållbart livsmedelssystem. Plattformens arbete kommer utgå ifrån de behov som medlemmarna har, där specifika arbetsgrupper kan tillsättas för att komma snabbare framåt i vissa frågor.

Ny koordinator på plats

Plattformen kommer att koordineras av Miriam Thunborg som kommer närmst från rollen som hållbarhetschef på Lidl Sverige.

”Frågan om riskgrödor är mer aktuell är någonsin. Soja och palmolja är redan kopplade till en rad risker så som klimatförändringar, avskogning, minskad biodiversitet och kränkningar av mänskliga rättigheter. Till detta aktualiseras nu ytterligare utmaningar kopplat till effekterna av kriget i Ukraina. Jag ser fram emot att tillsammans med medlemsorganisationerna jobba för en mer hållbar produktion av riskgrödor”, säger Miriam.

Vill du delta i plattformen från starten?

Plattformen kommer att lanseras den 8 april med ett möte för medlemmarna. Vill din organisation vara med från början? Kontakta i så fall Miriam Thunborg på miriam.thunborg@etisverige.se.