16 mars 2022

Ukraina: rekommendationer för ansvarsfullt företagande

Rysslands invasionskrig mot Ukraina har lett till enorm förödelse med konsekvenser för globala leverantörskedjor. Miljontals människor har drivits på flykt, företag kan inte upprätthålla sin verksamhet, ta emot import, exportera färdiga varor eller säkra betalningar för utfört arbete.

Så hur kan svenska företag agera ansvarsfullt och stötta sina leverantörer i Ukraina? Nedan följer en sammanfattning av rekommendationer från Ethical Trading Initiative (ETI) i Storbritannien.

Enligt FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter har företag en skyldighet att respektera mänskliga rättigheter. I en situation av väpnade konflikter ska företag, i nära samarbete med berörda part och intressenter, genomföra utökad due diligence för att hantera den ökade risken för kränkningar av mänskliga rättigheter. Särskilt fokus bör läggas på risken för sexuellt och könsbaserat våld, som ökar vid väpnade konflikter.

Rekommendationer

I linjer med ETI:s rekommendationer förväntar sig ETI Sverige att våra medlemmar aktivt engagerar sig med sina leverantörer i Ukraina. De bör vidta åtgärder för att säkerställa att leverantörer får betalt och arbetare får ut sina löner, att analysera och hantera ökade människorättsrisker, och att ingen otillbörlig press sätts på leverantörer eller kontrakt ensidigt avslutas.

Rekommendationer till företag:

  • Genomför utökad human rights due diligence för att utvärdera de omedelbara negativa effekterna på arbetstagares mänskliga rättigheter, och se till att deras säkerhet och behov sätts i centrum för era affärsbeslut.
  • Samarbeta med arbetare som drabbats i Ukraina, utomlands och i grannländerna för att tillgodose deras behov och vara flexibel.
  • Där det finns fackföreningar eller arbetarrepresentanter, se till att arbetsgivare aktivt arbetar med dem och tar gemensamma beslut där det är möjligt.
  • Samarbeta med och visa stöd för era leverantörer i Ukraina och grannländerna. Visa förståelse för konfliktens inverkan på deras verksamheter och anställda, och arbeta för att hitta gemensamma lösningar på kort, medellång och lång sikt.
  • Respektera krav på sanktioner och bedöm i vilken utsträckning era aktiviteter upprätthåller de som stödjer och/eller agerar i linje med Putin och hans agenda.
  • Främja lika möjlighet till sysselsättning för ukrainska flyktingar och vidta försiktighetsåtgärder för att säkerställa anständiga löner och förhindra risker för exploatering.

Läs hela inlägget på ETI:s hemsida här.

Stöd till våra medlemmar

ETI-organisationerna fortsätter att arbeta med våra medlemmar för att hantera den pågående krisen.

ETI i Stobritannien har skapat fyra arbetsgrupper som samlar medlemmar och expertis kring gemensamma utmaningar: människor på flykt, leverantörer i Ukraina, omorganisering av leverantörskedjor och säsongsarbete i Europa.

Vill du veta mer?

Har ditt företag leverantörskedjor i Ukraina och vill veta mer om ETI Sveriges stöd och hur ni kan agera ansvarsfullt? Hör i så fall av dig till oss på info@etisverige.se.