Ukraina: rekommendationer för ansvarsfullt företagande

Kriget i Ukraina är en tragedi som har skördat oskyldiga liv, drivit miljontals människor på flykt och lett till enorm förödelse. Hur kan svenska företag agera ansvarsfullt och stötta leverantörer och arbetstagare i Ukraina? ETI Sveriges systerorganisation Ethical Trading Inititive (ETI) har tagit fram rekommendationer. Nedan följer en sammanfattning av ETI:s rekommendationer.

Enligt FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter har företag en skyldighet att respektera mänskliga rättigheter, en roll som förstärks när statens skyldighet att skydda påverkas och ”där efterlevnad av mänskliga rättigheter inte kan förväntas fungera som avsett”.

Kriget i Ukraina har stora konsekvenser för globala leverantörskedjor och miljontals arbetare. Många kan inte längre fortsätta arbeta, företag kan inte upprätthålla sina verksamheter, ta emot import, exportera färdiga varor eller säkra betalning för utfört arbete.

När risken för grova kränkningar av mänskliga rättigheter ökar på grund av konflikter bör företag, enligt FN:s vägledande principer, engagera sig med berörda samarbetspartners i ett så tidigt skede som möjligt. I samarbete med dem bör de arbeta för att identifiera, förebygga och mildra negativa risker för mänskliga rättigheter, och särskild uppmärksamhet bör ägnas åt risken för sexuellt och könsbaserat våld, vilket är särskilt utbrett under konflikter.

Rekommendationer

I linjer med ETI:s rekommendationer förväntar sig ETI Sverige att våra företagsmedlemmar aktivt engagerar sig med sina leverantörer i Ukraina. Medlemmar bör vidta åtgärder för att säkerställa att leverantörer får betalt, arbetare får sina löner och att ingen otillbörlig press sätts på leverantörer eller kontrakt ensidigt avslutas.

Rekommendationer till företag:

  • Genomför utökad human rights due diligence för att utvärdera de omedelbara negativa effekterna på arbetstagares mänskliga rättigheter, och se till att deras säkerhet och behov sätts i centrum för era affärsbeslut.
  • Samarbeta med arbetare som drabbats i Ukraina, utomlands och i grannländerna för att tillgodose deras behov och vara flexibel.
  • Där det finns fackföreningar eller arbetarrepresentanter, se till att arbetsgivare aktivt arbetar med dem och tar gemensamma beslut där det är möjligt.
  • Samarbeta med och visa stöd för era leverantörer i Ukraina och grannländerna. Visa förståelse för konfliktens inverkan på deras verksamheter och anställda, och arbeta för att hitta gemensamma lösningar på kort, medellång och lång sikt.
  • Respektera krav på sanktioner och bedöm i vilken utsträckning era aktiviteter upprätthåller de som stödjer och/eller agerar i linje med Putin och hans agenda.
  • Främja lika möjlighet till sysselsättning för ukrainska flyktingar och vidta försiktighetsåtgärder för att säkerställa anständiga löner och förhindra risker för exploatering.

Läs hela inlägget på ETI:s hemsida här.

Stöd till våra medlemmar

ETI-organisationerna fortsätter att arbeta med våra medlemmar för att hantera den pågående krisen. Regelbundna möten hålls och riktlinjer kommer att tas fram för att gemensamt stötta företag och arbetstagare i Ukraina.

Vill du veta mer?

Har ditt företag leverantörskedjor i Ukraina och vill veta mer om ETI Sveriges stöd och hur ni kan agera ansvarsfullt? Hör i så fall av dig till oss på info@etisverige.se.