4 augusti 2022

Ukraina: riktlinjer för anställning av människor på flykt

Sedan den ryska invasionen har närmare 7 miljoner människor flytt Ukraina och tagit sig till grannländerna. Ethical Trading Initiative (ETI) i Storbritannien har skapat en arbetsgrupp med målet att identifiera och minska riskerna för arbetare som fördrivits från Ukraina. Arbetsgruppen har tagit fram praktiska riktlinjer för leverantörer i länder som drabbats av konflikten.

Riktlinjerna innehåller en detaljerad lista över vad man bör och inte bör göra för att tillhandahålla säkra, anständiga och rättvisa arbeten som tar hänsyn till jämställdhetsfrågor. De beskriver också åtgärder för att minska risken för övergrepp av arbetstagare i utsatta situationer, inklusive risker för människohandel i syfte att utnyttja arbetskraft.

Riktlinjerna finns på engelska, italienska, polska, rumänska och ukrainska. Som komplement har arbetsgruppen även skapat en databas med lokala resurser dit leverantörer kan vända sig för ytterligare information och stöd.

Ladda ner riktlinjerna här.

Rekommendationer och stöd till våra medlemmar

ETI-organisationerna följer noggrant situationen i Ukraina och stöttar medlemmar som påverkas av kriget.

I mars publicerade ETI rekommendationer för hur företag kan agera ansvarsfullt och stötta sina leverantörer i Ukraina.

ETI leder även fyra tematiska arbetsgrupper som är öppna för ETI Sveriges medlemmar: människor på flykt, leverantörer i Ukraina, omorganisering av leverantörskedjor och säsongsarbete i Europa.

Vill du veta mer?

Har ditt företag leverantörskedjor i Ukraina och vill veta mer om hur ni kan stötta era leverantörer? Hör i så fall av dig till oss på info@etisverige.se.

Bild: evakuering av ukrainska flyktingar i Kiev. Credit: Olexiy Samsonov för Kyiv City State Administration via Wikimedia.