De närmsta åren kommer innebära en stor omställning för att möta de globala utmaningar vi står inför. Det ställer allt högre krav på företag som arbetar med, och är beroende av, globala leverantörsled.  

Samtidigt är utmaningar kopplade till mänskliga rättigheter och arbetsvillkor ofta komplexa och som enskilt aktör kan det vara svårt att påverka situationen på leverantörsnivå.

Därför behövs nya typer av samverkan – mellan företag i olika branscher, fackföreningar, offentlig sektor och organisationer som arbetar med människorättsfrågor.  

Det här är kärnan i ETI Sveriges arbete. Tillsammans med våra medlemmar arbetar vi för att stärka riskhantering av mänskliga rättigheter och utveckla effektivare metoder för ansvarsfulla leverantörsled. 

Välkommen! 

Som medlem får du:

Stöd

 • Riktlinjer & årlig uppföljning av leverantörsarbetet
 • Vägledning vid svåra situationen och val
 • Individuell rådgivning
 • Utbildning för anställda

Nätverk

 • Kunskapsutbyte med medlemmar i olika branscher
 • Tillgång till ETI-organisationernas internationella nätverk
 • Tillgång till lokal expertis i produktionsländer

Samverkan

 • Arbetsgrupper för att hantera gemensamma utmaningar
 • Projekt där vi utvecklar nya metoder för hållbara leverantörsled

Resurser

 • Checklista för due diligence i enlighet med FN och OECD
 • Verktyg och guider för ansvarsfullt leverantörsarbete

Påverkan

 • Möjlighet till gemensam påverkan, nationellt och på EU-nivå
 • Stödja lagar & initiativ för bättre arbetsvillkor i produktionsländer
Intresserad av medlemskap?

Vi är ETI Sverige

Samtliga medlemmar: Axfood, Axfoundation, Coop Sverige, Fairtrade Sverige, Greenfood, Handelsanställdas förbund, ICA Gruppen, Lidl Sverige, LO, Menigo, NCC, Nordic Quality Design, Open Air Group, Oxfam Sverige, Proteko, Region Stockholm, Rädda Barnen, Sevan, Skånetrafiken, Svenska Kyrkan, Svensk Solenergi, Systembolaget, Unionen, Union to Union, Vision, Västtrafik, We Effect.

Mer om medlemskap

Som medlem i ETI Sverige åtar sig din organisation att aktivt arbeta för hållbara globala leverantörsled. Läs mer nedan.