De närmsta åren kommer innebära en stor omställning för att möta de globala utmaningar vi står inför. Det ställer allt högre krav på oss som arbetar med, och är beroende av, globala leverantörsled.  

Samtidigt är utmaningar kopplade till mänskliga rättigheter ofta komplexa och som enskilt företag kan det vara svårt att påverka situationen på leverantörsnivå.

Därför behövs nya typer av samverkan – mellan företag i olika branscher och med fackföreningar och organisationer som arbetar med människorättsfrågor.  

Det här är kärnan i ETI Sveriges arbete. Tillsammans med våra medlemmar arbetar vi för att stärka riskhantering/due diligence av mänskliga rättigheter, hantera gemensamma utmaningar och utveckla effektivare metoder för ansvarsfulla leverantörsled. 

Vårt arbete styrs av våra medlemmar och som medlem har du möjlighet att påverka vad vi gemensamt arbetar med. Medlemskap är öppet för företag, bransch-, fackliga och civilsamhällsorganisationer samt offentliga aktörer.  

Vi är ETI Sverige

Samtliga medlemmar: Axfood, Axfoundation, Coop Sverige, Fairtrade Sverige, Handelsanställdas förbund, LO, NCC, Oxfam Sverige, Proteko, Region Stockholm, Rädda Barnen, Skånetrafiken, Svenska Kyrkan, Svensk Solenergi, Systembolaget, Unionen, Union to Union, Vision, Västtrafik, We Effect.

Mer om medlemskap

Att vara medlem i ETI Sverige innebär att aktivt arbeta för hållbara affärsmetoder i globala leverantörsled. Läs mer om medlemskapet.