Medlemsavgift

 • Företag (inklusive offentligt ägda) – medlemsavgift beroende på omsättning:
  • <100 miljoner: 15 000 SEK
  • 100 – 499 miljoner: 30 000 SEK
  • 500 – 999 miljoner: 50 000 SEK
  • 1 – 10 miljarder: 80 000 SEK
  • >10 miljarder: 110 000 SEK
 • Branschorganisationer: 30 000 SEK 
 • Fackförbund: 30 000 SEK
 • Civilsamhällesorganisationer: 
  • <20 anställda/mindre nätverk: 5 000 SEK
  • >20 anställda: 30 000 SEK
 • Kommuner: 
  • Storstäder (>200 000 invånare): 20 000 SEK
  • Större stad (>50 000 invånare): 15 000 SEK
  • Mindre stad/tätort (<15 000 invånare): 10 000 SEK
  • Landsbygdskommun (<15 000 invånare): 5 000 SEK
 • Regioner:
  • Länstrafikorganisationer (oberoende av organisationsform): 20 000 SEK 
 • Stat:
  • Större statlig myndighet (>5 000 anställda): 20 000 SEK
  • Medelstor statlig myndighet (>1 000 anställda): 15 000 SEK
  • Liten statlig myndighet (<1 000 anställda): 10 000 SEK 

Medlemsavgift anpassas beroende på inträdesdatum:

 • Medlem anmäld 1/1 – 30/6: full årsavgift
 • Medlem anmäld 1/7 – 30/9: 50 % av årsavgiften
 • Medlem anmäld 1/10 – 31/12: 25 % av årsavgiften

Organisationer med medlemmar

Organisationer (nätverk, branschorganisationer och centralorganisationer) som har företag, offentliga aktörer, civilsamhälles eller fackliga organisationer som medlemmar kan ansöka om medlemskap i ETI Sverige. Dessa organisationer kommer granskas enligt samma krav som övriga medlemmar.

Organisationens medlemmar kommer inte att räknas som medlemmar i ETI Sverige. Däremot kommer organisationens medlemmar få 50% rabatt på utbildningar och andra aktiviteter som är kostnadsbelagda för ickemedlemmar.

Utträde enligt ETI Sveriges stadgar

Medlem äger rätt att när som helst utgå ur föreningen. Erlagd medlemsavgift för innevarande räkenskapsår återbetalas inte vid utträde. Uppsägning av medlemskap ska ske senast 30 september innevarande år för att undvika medlemsavgift nästkommande år.