Medlemsavgiften täcker hela verksamheten och ger tillgång till alla våra utbildningar (kostnadsfritt), individuell rådgivning, resurser samt möjlighet att delta i projekt, arbetsgrupper, gemensamma påverkansinsatser och nätverksträffar.

 • Företag: en promille av årsomsättningen, max 110 00 SEK
 • Branschorganisationer: 30 000 SEK 
 • Fackförbund: 30 000 SEK
 • Civilsamhällesorganisationer: 
  • <20 anställda/mindre nätverk: 5 000 SEK
  • >20 anställda: 30 000 SEK
 • Kommuner: 
  • Storstäder (>200 000 invånare): 20 000 SEK
  • Större stad (>50 000 invånare): 15 000 SEK
  • Mindre stad/tätort (<15 000 invånare): 10 000 SEK
  • Landsbygdskommun (<15 000 invånare): 5 000 SEK
  • Kommunala bolag: en promille av oms., max 110 000 SEK
 • Regioner: 20 000 SEK
  • Regionägda bolag: en promille av oms., max 110 000 SEK
  • Länstrafikorganisationer: 20 000 SEK 
 • Stat:
  • Större statlig myndighet (>5 000 anställda): 20 000 SEK
  • Medelstor statlig myndighet (>1 000 anställda): 15 000 SEK
  • Liten statlig myndighet (<1 000 anställda): 10 000 SEK 
  • Statliga bolag: en promille av oms., max 110 000 SEK

Medlemsavgiften betalas årsvis och anpassas beroende på inträdesdatum:

 • Medlem anmäld 1/1 – 30/6: full årsavgift
 • Medlem anmäld 1/7 – 30/9: 50 % av årsavgiften
 • Medlem anmäld 1/10 – 31/12: 25 % av årsavgiften