Företag förväntas i allt högre grad att ha ett systematiskt arbete för på plats för att identifiera och hantera risker kopplade till mänskliga rättigheter i sina leverantörsled. Samtidigt är frågorna komplexa och som enskild aktör kan det vara svårt att påverka situationen på leverantörsnivå.

ETI Sverige erbjuder stöd att implementera human rights due diligence och en plattform för samverkan och kunskapsutbyte för att hantera gemensamma risker och utveckla nya, effektivare lösningar.

Vi välkomnar företag i alla branscher, branschorganisationer, fackföreningar, civilsamhällsorganisationer och offentliga aktörer.

Medlemmar får tillgång till:

kapacitetsstöd

 • Utbildningar
 • Riktlinjer & årlig uppföljning av företagets due diligence-arbete
 • Individuell rådgivning

Nätverk

 • Kunskapsutbyte med företag och organisationer i olika branscher
 • Nationellt och internationellt nätverk

Samverkan

 • Tematiska arbetsgrupper
 • Projekt och gemensamma insatser i leverantörsled

Resurser

 • Checklista för due diligence i enlighet med FN och OECD
 • Verktyg & guider för ansvarsfullt leverantörsarbete

Påverkan

 • Gemensam påverkan, nationellt och på EU-nivå
 • Möjlighet att påverka lagar och policyer i produktionsländer
Intresserad av medlemskap?

Vi är ETI Sverige

Medlemskap är öppet för företag och organisationer i alla branscher som arbetar för hållbara leverantörsled.

Mer om medlemskap

Medlemmar i ETI Sverige åtar sig att arbeta för hållbara affärsmetoder som respekterar människor, samhälle och miljö. Läs mer om medlemskapet.