De närmsta åren kommer innebära en stor omställning för att möta de globala utmaningar vi står inför. Det ställer allt högre krav på företag som arbetar med, och är beroende av, globala leverantörsled.  

Samtidigt är risker kopplade till mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden ofta komplexa och som enskilt aktör kan det vara svårt att påverka situationen på leverantörsnivå.

Därför behövs nya typer av samverkan – mellan företag, fackföreningar, civilsamhälle och offentliga aktörer.  

Det här är kärnan i ETI Sveriges arbete. Vi samlar företag och organisationer i alla branscher för att lära oss av varandra och tillsammans arbeta för hållbara globala leverantörsled.

Välkommen! 

Medlemmar får tillgång till:

Stöd

 • Riktlinjer & årlig uppföljning av företagets due diligence-arbete
 • Utbildningar & seminarier på aktuella teman
 • Individuell rådgivning

Nätverk

 • Kunskapsutbyte med företag och organisationer i olika branscher
 • ETI-organisationernas internationella nätverk
 • Lokal expertis i produktionsländer

Samverkan

 • Arbetsgrupper för att hantera gemensamma utmaningar
 • Projekt som utvecklar metoder och skapar förbättringar i leverantörsledet

Resurser

 • Checklista för due diligence i enlighet med FN och OECD
 • Verktyg & guider för ansvarsfullt leverantörsarbete

Påverkan

 • Gemensam påverkan, nationellt och på EU-nivå
 • Möjlighet att stödja lagar och initiativ i produktionsländer
Intresserad av medlemskap?

Vi är ETI Sverige

ETI Sverige samlar företag och organisationer i alla branscher för att tillsammans arbetar för hållbara leverantörsled.

Mer om medlemskap

Som medlem i ETI Sverige åtar sig din organisation att aktivt arbeta med ansvarsfullt leverantörsarbete. Läs mer om medlemskap.