ETI Sverige är en medlemsorganisation som är öppet för och grundat av företag, fackföreningar, civilsamhällsorganisationer och offentliga aktörer.

Vårt syfte är att främja hållbara affärsmetoder i globala leverantörsled med särskilt fokus på mänskliga rättigheter och arbetstagares rättigheter. Detta görs genom att:

  • Samla och utveckla kunskap och metoder för ansvarsfulla leverantörsled
  • Stärka medlemmarnas arbete med riskhantering, hållbara affärsmetoder och socialt ansvarstagande i leverantörsledet
  • Arbeta praktiskt genom bransch- och sektoröverskridande samarbeten i producentländer och i Sverige
  • Verka för ökad transparens och spårbarhet i hela värdekedjan.

Vi är en del av Joint Ethical Trading Initiative (JETI) som i över 20 år har samlat ledande aktörer, expertis och resurser för hållbara globala leverantörsled.

Välkommen!

Våra systerorganisationer

Vi arbetar i nära samarbete med våra systerorganisationer i Storbritannien, Norge och Danmark. Genom våra 350 medlemmar når vi 50 miljoner arbetare globalt. 

Vår organisation

ETI Sverige är en ideell och partipolitiskt oberoende medlemsorganisation som grundades i december 2019. Följande dokument ligger till grund för vårt arbete.