Svenska plattformen för riskgrödor samlar svenska företag och organisationer som vill skynda på den globala omställningen till mer hållbara riskgrödor.

Genom plattformen får medlemmarna ett forum för kunskapsutbyte, påverkan och framtagande av gemensamma arbetssätt.

Medlemmarna representera stora delar av värdekedjan från foder- och råvaruframställning, producenter och handelsföretag till bransch- och intresseorganisationer.

Mer information om åtagande och mål till 2025 och vilka som är medlemmar finns på plattformens webbplats.