Fackföreningsfrihet

Rätten att organisera sig och förhandla kollektivt är en förutsättning för att förbättra arbetsförhållanden. Vi samlar företag och fackföreningar för att stärka fackföreningsfrihet i globala…
LÄS MER » Fackföreningsfrihet

Inköpsmetoder

Inköpsmetoder är en central del av företags arbete med att förhindra och begränsa kränkningar av mänskliga rättigheter. Vi stöttar våra medlemmar att implementera ansvarsfulla inköpsmetoder…
LÄS MER » Inköpsmetoder

Länder
i fokus

Kina »

Kina är en av Sveriges största handelspartners men också ett högriskland för mänskliga rättigheter, där risken för tvångsarbete kopplat till Xinjiang påverkar många företags leverantörskedjor. Vi följer situationen och organiserar möten med medlemmar och experter.

Myanmar »

Sedan militärkuppen 2021 har situationen för mänskliga rättigheter i Myanmar blivit alltmer kritisk, inte minst för fackligt aktiva. ETI i Storbritannien samlar medlemmar och utvärderar hur företag bäst kan hantera pågående kris.

Ukraina »

Rysslands invasionskrig av Ukraina har orsakat enorm förödelse och lidande med konsekvenser för globala leverantörsled. Svenska företag påverkas både av störningar av leveranser och ökade risker för kränkningar av mänskliga rättigheter i sina leverantörsled.