Just Transition

För att möta klimatkrisen ska Sveriges transportsystem elektrifieras men tillverkningen av batterier kopplas till människorättskränkningar, från gruva till slutprodukt. Vi hjälper våra medlemmar att utveckla och följa upp krav på leverantörer av batterier.
LÄS MER » Just Transition

Fackföreningsfrihet

Rätten att organisera sig och förhandla kollektivt är en förutsättning för att förbättra arbetsförhållanden. ETI Sveriges medlemmar tar nu fram en guide och utbildning om hur företag kan stärka organisationsfriheten hos sina leverantörer.
LÄS MER » Fackföreningsfrihet

Inköpsmetoder

Genom att tillämpa hållbara inköpsmetoder kan företag möjliggöra bättre arbetsförhållanden och bygga robusta leverantörsled. På ETI Sverige erbjuder vi vägledning, verktyg och samlar expertis inom hållbara inköp.
LÄS MER » Inköpsmetoder

Länder
i fokus

Kina »

Kina är en av Sveriges största handelspartners men också ett högriskland gällande mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden, inte minst vad gäller bristen på fackliga rättigheter, tvångsarbete och förföljelse av minoriteter.

Myanmar »

I februari genomfördes en militärkupp i Myanmar vilket har lett till våld och oroligheter med allvarliga risker för arbetstagare. Läs ETI-organisationernas rekommendationer för företag som köper in från landet.