MYANMAR

Myanmar (Burma) är ett av Sydostasiens fattigaste länder. Under lång tid styrdes Myanmar av en militärdiktatur och sanktioner riktades mot landet. Efter att en demokratisering inleddes 2010 började fler utländska företag investera i landet och exporten till EU ökade. Efter militärkuppen den första februari 2021 har situationen för mänskliga rättigheter i Myanmar akut försämrats.

Om Myanmar

Trots att Myanmar i början av 1900-talet omnämndes som ”Asiens risskål” tack vara sina rikedomar och sin export, så är landet nu ett av världens fattigaste. Kolonialism och år av militärdiktatur har hindrat landets utveckling. 

Det senaste decenniet har dock textilindustrin vuxit kraftigt och före militärkuppen 2021 sysselsatte den 700 000 låginkomsttagare och stod för en tredjedel av landets export. 

EU var före militärkuppen Myanmars tredje största handelspartner efter Kina och Thailand. Exporten till EU bestod mest av kläder, skor och jordbruksprodukter. Efter militärkuppen har nya sanktioner införts mot landet och många företag har lämnat eller överväger att lämna leverantörer i landet. 

Risker kopplade till mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden

Myanmar betraktades som ett högriskland för arbetsförhållanden och mänskliga rättigheter redan innan militärkuppen. Bristen på fungerande uppföljning av lagar om arbetsvillkor har lett till att överträdelser gällande bland annat låga löner och barnarbete. 

Den fackliga organiseringsgraden är låg efter år av förtryck. Efter militärkuppen rankar den globala fackliga federationen ITUC Myanmar som en av de tio värsta länderna i världen för arbetare. 

Militären har slagit till hårt mot personer som protesterar mot kuppen och kräver demokrati. Flera hundra personer har dödats och många har fängslats. Fackligt aktiva som jobbar för demokratirörelsen riskerar att lämnas ut till militären av sina arbetsgivare. 

Tidigare har även situationen för den förföljda minoriteten rohingyer uppmärksammats. De omfattande övergrepps som gjordes mot rohingyer under 2016 och 2017 har av FN:s rapportörsuppdrag för Myanmar konstaterats utgöra brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser. Många rohingyer har flytt till grannländer och de som är kvar i Myanmar riskerar fortsatt förföljelse. 

Vad erbjuder ETI Sverige?

Vår systerorganisation ETI i Storbritannien har publicerat rekommendationer till företag som har leverantörer i Myanmar.

ETI Sverige har tillsammans med en koalition av ledande flerpartsinitiativ inom kläd-och textilindustrin uppmanat till åtgärder för att skydda Myanmars drygt 500 000 textilarbetare efter militärkuppen den första februari 2021. 

Vill du veta mer?

Har ditt företag produktion i Myanmar och ni är intresserade av vad ni kan göra för att säkra arbetsförhållanden? Kontakta Emilie Schultze på emilie.schultze@etisweden.se. 

Är du intresserad av medlemskap i ETI Sverige?