UKRAINA

Rysslands invasionskrig av Ukraina har orsakat enorm förödelse och lidande med konsekvenser för globala leverantörsled. Svenska företag påverkas både av störningar av leveranser och ökade risker för kränkningar av mänskliga rättigheter i sina leverantörsled. ETI Sverige och våra systerorganisationer följer utvecklingen och jobbar med våra medlemmar för att hantera den pågående krisen.

Om Ukraina

Ukraina är Europas näst största land till ytan efter Ryssland och har Europas största åkermarksareal enligt CIA. Landet är bland annat världens största exportör av solrosolja och världens fjärde största exportör av korn och majs. Ukraina har också betydande mineraltillgångar, inklusive uranmalm, titanmalm och kvicksilver.

Ukrainas totala export till Sverige är relativt liten men en del företag har drabbats hårt av kriget och dess effekter. Det handlar dels om livsmedelsbranschen, dels om företag som köper in produkter såsom möbler, golvskivor, titanmalm och madrasser.

Svenska företag med leverantörskedjor i grannländer påverkas även av kriget, vilket både har begränsat tillgången till säsongsarbetare och förhöjt risker för människorättskränkningar kopplat till anställning av ukrainska flyktingar.

Ukraina klassas av amfori BSCI som ett riskland gällande företag och mänskliga rättigheter.

Krigets påverkan på leverantörsled och arbetsförhållanden

Kriget i Ukraina har slagit hårt mot leverantörer i landet. Många företag kan inte upprätthålla sin verksamhet, ta emot import eller exportera färdiga varor eller säkra betalningar för utfört arbete. Kriget medför även förhöjda risker för kränkningar av mänskliga rättigheter i företags leverantörsled, samtidigt som det är svårt, och i vissa fall omöjligt, för företag att utföra sociala revisioner och därmed följa upp om leverantörer lever upp till sociala hållbarhetskrav.

Kriget har också orsakat stora flyktingströmmar, både i Ukraina och utanför landets gränser. I augusti 2022 hade över 6,8 miljoner människor flytt till andra europeiska länder och en stor andel av dem till grannländer som Polen, Slovakien och Rumänien. Flyktingar som är i en utsatt situation riskerar att utnyttjas – enligt CSAC förekommer modernt slaveri och människohandel i 90% av moderna krig – och företag som har leverantörsled i och omkring Ukraina bör ta med detta i sina riskanalyser.

ETI-organisationernas stöd

I mars 2022 publicerade ETI i Storbritannien rekommendationer för hur företag kan agera ansvarsfullt och stötta sina leverantörer i Ukraina. Rekommendationerna bygger på FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter som uppmanar företag att utföra utökad due diligence för att hantera den ökade risken för kränkningar av mänskliga rättigheter i krigets spår.

Läs rekommendationerna.

ETI har även startat fyra arbetsgrupper där medlemmar kan dela erfarenheter och samverka kring gemensamma utmaningar i och kring Ukraina: situationen för ukrainska flyktingar, leverantörer i Ukraina, omorganisering av leverantörskedjor och säsongsarbete i Europa.

Arbetsgruppen som fokuserar på situationen för ukrainska flyktingar publicerade i juli 2022 riktlinjer för hur företag kan tillhandahålla säkra, anständiga och rättvisa arbeten i länder dit många flyktingar från Ukraina söker sig. Riktlinjerna är öppet tillgängliga och finns på engelska, italienska, polska, rumänska och ukrainska.

Ta del av riktlinjerna.

Vill du veta mer?

ETI Sverige och våra systerorganisationer följer utvecklingen i Ukraina och stöttar våra medlemmar som påverkas av kriget.

Har ditt företag leverantörer i Ukraina och vill veta hur ni kan stötta anständiga arbetsförhållanden och mänskliga rättigheter? Kontakt oss i så fall på info@etisverige.se.

Är du intresserad av medlemskap i ETI Sverige?