Digitala verktyg för globala leverantörsled

Inom många områden har digitaliseringen revolutionerat hur vi jobbar. Effektivisering och lösningar som för bara några år sedan var otänkbara är nu en del av vårt dagliga arbete. Men har arbetet med att säkra mänskliga rättigheter i leverantörsledet kunnat dra nytta av teknikutvecklingen?

Den 8:e juni anordnade ETI Sverige ett webbinarium där vi tittade på några av de digitala verktyg som kan hjälpa företag med sitt hållbarhetsarbete. Du hittar presentationerna här.

För att lyckas säkra goda arbetsförhållanden och mänskliga rättigheter i våra globala leverantörsled krävs nya metoder. Vi måste hitta bättre verktyg för spårbarhet och transparens, bättre uppföljning av situationen hos våra leverantörer och bättre sätt att hantera de brister vi upptäcker. Digitala verktyg kan vara en viktig det i detta arbete. Därför bjöd ETI Sverige in aktörer som använder digital teknik på innovativa sätt för att hantera utmaningar i leverantörsledet.  

Under seminariet hörde vi om svenska Global Works som använder algoritmer för hitta information från sociala medier som avslöjar människorättskränkningar på fabriksnivå i högriskländer. Genom att använda fritt tillgänglig information från internet kan du identifiera bland annat fabrikers kopplingar till tvångsarbete. 

Quizrr, ett annat svenskt företag, berättade hur de använde digitala hjälpmedel för att informera arbetare hos leverantörer om sina rättigheter. Genom att använda telefoner och tablets har vi nu möjligheten att nå fler och samtidigt kunna uppdatera informationen när t.ex. en pandemi förändrar situationen för migrantarbetare.

Coop delade dessutom med sig om hur de använder blockchainteknologi för att spåra tonfisk, från fångst till butikshylla. 

Foto av Shahadat RahmanUnsplash