Diskriminering och könsbaserat våld i leverantörsledet

1 av 7 kvinnliga textilarbetare har utsatts för våldtäkt eller tvingats att utföra sexuella handlingar. 47% av kvinnor i Indien anser att sexuella trakasserier är det största problemet på arbetsplatsen. Så hur kan företag, fackföreningar och organisationer tillsammans arbeta för att förhindra våld och diskriminering av kvinnliga arbetare i leverantörsledet?

Den 28 oktober anordnade ETI Sverige ett webbinarium om hur företag kan jobba på farm- och fabriksnivå för att minska risken för könsbaserat våld och att stärka kvinnors rättigheter.

Webbinariet gästades av Sonia Wazed från den indiska organisationen Society for Labour and Development (SLD), Isadora Loreto från BSR och Joa Bergold från LO.

Joa Bergold är utredare på Arbetslivsenheten på LO och ansvarar där för välfärdsfrågor. Joa har följt förhandlingarna av ILO-konvention 190 om avskaffande av våld och trakasserier i arbetslivet och medverkat i den svenska statliga utredning som har sett över svenska ratificeringen av konventionen. Joa kommer berätta om bakgrunden till ILO konvention 190 och vad den innebär.

Sonia har många års erfarenhet av att arbeta med kvinnors situation inom livsmedels-, textil- och läderindustrin i både Indien och Bangladesh. Arbetet fokuserar på att genom utbildning och stöd stärka kvinnors förmåga att försvara sina rättigheter både på arbetsplatser och i hemmet. Sonia har även gjort research och tagit fram rekommendationer i arbetet ILO:s konvention 190 mot våld och trakasserier av kvinnor i arbetslivet.

Isadora leder HERrespect, ett program mot könsbaserat våld och diskriminering på farmar och i fabriker i Bangladesh, Etiopien, Indien och Kenya. Arbetet är en del av BSR:s HERproject som sedan många år tillbaka jobbar med att stärka kvinnors rättigheter i globala leverantörsled. Isadora kommer att berätta om sina erfarenheter från arbetet med HERrespect och ge praktiska exempel på vad företag kan göra för att arbeta emot könsbaserat våld och diskriminering.

Har du frågor om ämnet? Hör av dig till oss på info@etisweden.se.