Due diligence: Följ upp och kommunicera

Hur följer du upp företagets arbete med due diligence på ett effektivt och målinriktat sätt? Hur kommunicerar du i enhet med internationella riktlinjer och kommande lagstiftning?

INFORMATION OM UTBILDNINGEN

När: 14 december 13:00-16:00
Var: online
Kostnad: kostnadsfri för medlemmar, 2 000 kr för icke-medlemmar

Due diligence är en systematisk process för att hantera företagets risker och negativa påverkan kopplade till mänskliga rättigheter och miljöfrågor. Detta kräver att företag kontinuerligt följer upp aktiviteter och resultat för att dra lärdomar och utveckla processen. Företag förväntas också i allt högre grad att redovisa sin påverkan och riskhantering av mänskliga rättigheter och miljöfrågor i leverantörsledet.

Denna utbildning går igenom grunderna för effektiv och systematisk uppföljning och kommunikation av due diligence-arbetet. Vi tittar närmre på grundkrav och metoder samt exempel från ledande företag. Du får även chans att applicera dina kunskaper i gruppövningar med andra deltagare.

Due diligence i globala leverantörsled

Detta är en del av ETI Sveriges utbildning Due diligence i globala leverantörsled som går igenom hur företag identifierar, hanterar och redovisar risker kopplade till mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och miljöpåverkan i leverantörsledet. Den bygger på FN:s vägledande principer om företag och mänskliga rättigheter, OECD:s riktlinjer för due diligence och förbereder dig på EU:s kommande lagkrav på due diligence.

Varje utbildningstillfälle är fristående och det är möjligt att gå ett tillfälle eller att kombinera flera.

Detta är den sista delen i höstens due diligence-utbildning. Information om kommande utbildning vår 2022 publiceras inom kort här.

Utbildningen riktar sig till

Utbildningen vänder sig främst till dig som arbetar med hållbarhets- och leverantörsfrågor på företag eller offentlig sektor. Den är också av intresse för verksamma inom fack och civilsamhälle som jobbar med företagsansvar.

Innehållet är anpassat för företag i olika storlekar och branscher. 

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri för medlemmar i ETI Sverige. För icke-medlemmar är kostnaden 2 000 kr per tillfälle eller 10 000 kr för hela utbildningen.

Intresserad av medlemskap i ETI Sverige? Läs mer här

Kursledare

Henrik Lindholm är verksamhetschef på ETI Sverige, ett flerpartsinitiativ som samlar företag, fack, civilsamhälle och offentliga aktörer för att säkra goda arbetsvillkor och mänskliga rättigheter i globala leverantörsled. 

Henrik Lindholm har 20 års erfarenhet av att arbeta med arbetsförhållanden i globala leverantörsled, bland annat som hållbarhets- och kvalitetschef på Sandqvist och med oberoende granskning av företags leverantörsarbete på Fair Wear Foundation.

Mer information

För frågor om utbildningen kontakta Emilie Schultze emilie.schultze@etisweden.se. 

Läs mer om human rights due diligence här