Due diligence: Förhindra och begränsa negativ påverkan på människor & miljö

Lär dig att hantera företagets negativa påverkan på mänskliga rättigheter och miljöfrågor enligt FN:s och OECD:s riktlinjer för due diligence.

INFORMATION OM UTBILDNINGEN

När: 9 november 13:00-16:00
Var: online
Kostnad: kostnadsfri för medlemmar, 2 000 kr för icke-medlemmar

Denna utbildning går igenom hur företag kan agera för att upphöra, förhindra och begränsa negativ påverkan på mänskliga rättigheter och miljöfrågor i leverantörsledet. Du lär dig att genomföra en grundorsaksanalys och får kunskap om olika strategier för att hantera risker, från ansvarsfulla inköpsmetoder till stöd för fackföreningsfrihet.

Utbildningen är praktiskt inriktad och fokus ligger på due diligence av mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden. Du får ta del av exempel från företag och organisationer och applicera dina kunskaper i gruppuppgifter med andra deltagare.

Due diligence i globala leverantörsled

Detta är en del av ETI Sveriges utbildning Due diligence i globala leverantörsled som går igenom hur företag identifierar, hanterar och redovisar risker kopplade till mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och miljöpåverkan i leverantörsledet. Den bygger på FN:s vägledande principer om företag och mänskliga rättigheter, OECD:s riktlinjer för due diligence och förbereder dig på EU:s kommande lagkrav på due diligence.

Varje utbildningstillfälle är fristående och det är möjligt att gå ett tillfälle eller att kombinera flera. Kommande tillfällen:

  • 25 nov 13:00-16:00: Gottgör för negativ påverkan
  • 14 dec 13:00-16:00: Följ upp och kommunicera

Om du är intresserad av att gå flera kurstillfällen registrera dig i så fall här och ange vilka utbildningstillfällen du vill delta på.

Utbildningen riktar sig till

Utbildningen vänder sig främst till dig som arbetar med hållbarhets- och leverantörsfrågor på företag eller offentlig sektor. Den är också av intresse för verksamma inom fack och civilsamhälle som jobbar med företagsansvar.

Innehållet är anpassat för företag i olika storlekar och branscher. 

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri för medlemmar i ETI Sverige. För icke-medlemmar är kostnaden 10 000 kr för hela utbildningen eller 2 000 kr per utbildningstillfälle.

Intresserad av medlemskap i ETI Sverige?

Kursledare

Henrik Lindholm är verksamhetschef på ETI Sverige, ett flerpartsinitiativ som samlar företag, fack, civilsamhälle och offentliga aktörer för att säkra goda arbetsvillkor och mänskliga rättigheter i globala leverantörsled. 

Henrik Lindholm har 20 års erfarenhet av att arbeta med arbetsförhållanden i globala leverantörsled, bland annat som hållbarhets- och kvalitetschef på Sandqvist och med oberoende granskning av företags leverantörsarbete på Fair Wear Foundation.

Mer information

För frågor om utbildningen kontakta Emilie Schultze emilie.schultze@etisweden.se. 

Läs mer om human rights due diligence här