Due diligence: Gottgör för negativ påverkan på människor & miljö

Vilka skyldigheter har företag att gottgöra skador på människor och miljö i sina leverantörsled? Vilka processer bör vara på plats? Och hur ser en effektiv klagomålsmekanism ut? Välkommen på utbildning om gottgörelse av negativ påverkan enligt FN:s och OECD:s riktlinjer för due diligence.

INFORMATION OM UTBILDNINGEN

När: 25 november 2021, 13:00-15:30
Var: online
Kostnad: kostnadsfri för medlemmar, 2 000 kr för icke-medlemmar

ANMÄL DIG

Gottgörelse (eller på engelska ”remedy”) är en central del i företags due diligence-arbete, men kanske också det område där det finns störst osäkerhet – från hur långt ansvaret sträcker sig till hur man upptäcker och hanterar kränkningar som skett i leverantörsledet.

Denna utbildning ger dig en introduktion i vad gottgörelse innebär i olika situationer. Vi tittar på vilket ansvar svenska företag har samt metoder och processer för att upptäcka och åtgärda överträdelser. Du kommer även att ta del av praktiska exempel från företag och organisationer och applicera dina kunskaper i gruppövningar med andra deltagare.

Due diligence i globala leverantörsled

Detta är en del av ETI Sveriges utbildning Due diligence i globala leverantörsled som går igenom hur företag identifierar, hanterar och redovisar risker kopplade till mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och miljöpåverkan i leverantörsledet. Den bygger på FN:s vägledande principer om företag och mänskliga rättigheter, OECD:s riktlinjer för due diligence och förbereder dig på EU:s kommande lagkrav på due diligence.

Varje utbildningstillfälle är fristående och det är möjligt att gå ett tillfälle eller att kombinera flera. Kommande tillfällen:

  • 14 dec 13:00-16:00: Följ upp och kommunicera

Om du är intresserad av att gå flera kurstillfällen registrera dig i så fall här och ange vilka utbildningstillfällen du vill delta på.

Utbildningen riktar sig till

Utbildningen vänder sig främst till dig som arbetar med hållbarhets- och leverantörsfrågor på företag eller offentlig sektor. Den är också av intresse för verksamma inom fack och civilsamhälle som jobbar med företagsansvar.

Innehållet är anpassat för företag i olika storlekar och branscher. 

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri för medlemmar i ETI Sverige. För icke-medlemmar är kostnaden 2 000 kr per tillfälle eller 10 000 kr för hela utbildningen.

Intresserad av medlemskap i ETI Sverige? Läs mer här

Kursledare

Henrik Lindholm är verksamhetschef på ETI Sverige, ett flerpartsinitiativ som samlar företag, fack, civilsamhälle och offentliga aktörer för att säkra goda arbetsvillkor och mänskliga rättigheter i globala leverantörsled. 

Henrik Lindholm har 20 års erfarenhet av att arbeta med arbetsförhållanden i globala leverantörsled, bland annat som hållbarhets- och kvalitetschef på Sandqvist och med oberoende granskning av företags leverantörsarbete på Fair Wear Foundation.

Mer information

För frågor om utbildningen kontakta Emilie Schultze emilie.schultze@etisweden.se. 

Läs mer om human rights due diligence här