Due diligence i globala leverantörsled – höst 2022

Due diligence är den internationellt etablerade process för att hantera risker kopplade till mänskliga rättigheter och miljöfrågor i företags leverantörsled. Inom några väntas en ny EU-lag att träda i kraft om obligatorisk due diligence och i länder som Norge och Tyskland har lagar redan antagits.

På denna utbildning lär du dig att utföra due diligence i enlighet med internationella standarder samt kommande EU-lag. Den går igenom metoder, praktiska exempel och du får tillgång till verktyg och mallar för företagets due diligence-arbete.

INFORMATION OM UTBILDNINGEN

När: fyra halvdagar: 27 sept, 11 okt, 25 okt, 8 nov
Var: online
Pris: 10 000 kr / kostnadsfritt för medlemmar

Om utbildningen

ETI Sveriges utbildning i due diligence går under fyra halvdagar igenom hur du utför due diligence för att identifiera, förhindra, begränsa och redovisa företagets negativa påverkan på mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden i leverantörsledet. Den varvar teori med praktiskt lärande och du får ta del av exempel från ledande företag.

Utbildningen bygger på FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, OECD:s riktlinjer för multinationella företag och OECD:s guide för due diligence, som ligger till grund för kommande EU-lag. Fokus ligger främst på socialt ansvar i leverantörsledet men utbildningen är även relevant för riskhantering av miljöfrågor.

Följande ingår:

  • grundkrav enligt FN:s och OECD:s riktlinjer, samt kommande EU-lag
  • praktisk implementering i sex steg (se bild): 1) förankra, 2) identifiera, 3) förhindra, 4) följ upp, 5) kommunicera, 6) gottgör
  • exempel från ledande företag
  • verktyg och mallar för företagets due diligence-arbete.

Du får även möjlighet att utbyta erfarenhet och applicera dina kunskaper med andra deltagare genom diskussioner och gruppuppgifter.

Källa: OECD Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct
Översättning: Utrikesdepartementet

Agenda

Del 1: 27 september 09:00-12:00

• Grunderna i due diligence
• EU-kommissionens lagförslag
• Steg 1: förankra due diligence i verksamheten och i leverantörsledet

Gästtalare: Erica Bertilsson, hållbarhets- och kommunikationsdirektör, Arvid Nordquist

Del 2: 11 oktober 09:00-12:00

• Steg 2, del 1: identifiera risker kopplade till land, bransch och råvara
• Steg 2, del 2: utvärdera negativ påverkan på leverantörsnivå

Gästtalare: Kristina Areskog Bjurling, gruppchef hållbarhet, Axfood

Del 3: 25 oktober 09:00-12:00

• Steg 3: upphör med, förhindra och begränsa negativ påverkan
• Steg 6: gottgör negativ påverkan

Gästtalare: Vegard Neverlien, Global CSR Manager, Varner

Del 4: 8 november 09:00-12:00

• Steg 4: följ upp genomförande och resultat
• Steg 5: informera om hur negativ påverkan hanteras

Gästtalare: Kristin Tallbo, hållbarhetsstrateg, Adda inköpscentral

Målgrupp

Utbildningen vänder sig främst till dig som arbetar med hållbarhets- och leverantörsfrågor på företag eller offentlig sektor. Den är också av intresse för verksamma inom fack och civilsamhälle som jobbar med företagsansvar.

Innehållet är anpassat för företag i olika storlekar och branscher. 

Pris

Utbildningen är kostnadsfri för medlemmar och kostar 10 000 kr för icke-medlemmar. Faktura skickas i samband med kursstart.

Intresserad av medlemskap? Läs mer här

Kursledare

Henrik Lindholm är verksamhetschef på ETI Sverige, ett flerpartsinitiativ som samlar företag, fack, civilsamhälle och offentliga aktörer för att säkra goda arbetsvillkor och mänskliga rättigheter i globala leverantörsled. 

Henrik Lindholm har 20 års erfarenhet av att arbeta med leverantörsfrågor internationellt, bland annat som hållbarhets- och kvalitetschef på Sandqvist och med oberoende granskning av företags leverantörsarbete på Fair Wear Foundation.

Mer information

För frågor om utbildningen kontakta Emilie Schultze emilie.schultze@etisverige.se.