Grundkurs i corporate sustainability due diligence

Denna utbildning i fyra delar går igenom hur du utför due diligence för att identifiera och hantera företagets risker kopplade till mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden och miljö i globala leverantörsled. Den bygger på internationella riktlinjer från FN och OECD och förbereder dig på kommande EU-direktiv om Corporate Sustainability Due Diligence.

På utbildningen får du även höra inspirerande gästpresentationer från: Kristina Areskog Bjurling, Axfood, Ilka Baert, Vattenfall, Stephen Russell, Trade Union Congress och Johanna Jigmo-Linde, Lyreco.

INFORMATION OM UTBILDNINGEN

När: fyra halvdagar; 27 september, 11 oktober, 25 oktober, 8 november
Var: online
Pris: 10 000 kr / gratis för medlemmar i ETI Sverige

Bakgrund

Due diligence, eller tillbörlig aktsamhet, är en internationellt förankrad process för att identifiera, förhindra, begränsa och redovisa företags negativa påverkan på mänskliga rättigheter och miljö. Det innebär att företag arbetar systematiskt, prioriterar de allvarligaste riskerna och involverar relevanta intressenter i hela processen.

De närmsta åren går due diligence från frivilligt till obligatoriskt för företag inom EU. Just nu förhandlas EU-direktivet om Corporate Sustainability Due Diligence (CSDDD) som väntas att bli svensk lag inom 2-3 år. I Norge och Tyskland har nationella lagar antagits och i flera nya EU-regleringar ingår krav på due diligence, inklusive EU:s tvångsarbetsförordning, CSRD och EU:s taxonomi.

Om utbildningen

Denna utbildning går igenom hur du utför due diligence i enlighet med internationella riktlinjer från FN och OECD samt kommande EU-direktiv. Den följer OECD:s sex steg för due diligence och vid varje steg lär du dig grundkrav, metoder och tar del av exempel och best practice. Deltagare får även möjlighet att utbyta erfarenheter med varandra och vid varje tillfälle hålls en inspirerande gästpresentation från ledande företag och organisationer.

Utbildningen går igenom:

  • grundkrav och principer enligt FN, OECD och kommande EU-direktiv
  • praktiskt genomförande av de sex stegen för due diligence: förankra, identifiera, förhindra och begränsa, följ upp, kommunicera, gottgör
  • exempel och best practice från företag och intressenter
  • det senaste inom lagstiftning, inklusive EU:s direktiv om due diligence.

Tonvikt ligger på mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden i globala leverantörsled, men utbildningen ger även grunder i riskhantering av miljöfrågor.

Presentationerna kommer att spelas in och deltagare har möjlighet att se inspelningarna i efterhand.

Källa: OECD Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct
Översättning: Utrikesdepartementet

Program

Del 1: 27 september 09:00-12:00

• Grunderna i due diligence enligt FN och OECD
• Lagstiftning inom EU
• Involvera intressenter
• Steg 1: förankra due diligence i verksamheten och i leverantörsledet

Gästtalare: Stephen Russell, Senior International Officer, Trade Union Congress (TUC)

Del 2: 11 oktober 09:00-12:00

• Steg 2, del 1: identifiera risker kopplade till land, bransch och råvara
• Steg 2, del 2: utvärdera negativ påverkan på leverantörsnivå

Gästtalare: Kristina Areskog Bjurling, gruppchef hållbarhet, Axfood

Del 3: 25 oktober 09:00-12:00

• Steg 3: upphör med, förhindra och begränsa negativ påverkan
• Steg 6: gottgör negativ påverkan

Gästtalare: Johanna Jigmo-Linde, Sustainability & Quality Director, Lyreco

Del 4: 8 november 09:00-12:00

• Steg 4: följ upp genomförande och resultat
• Steg 5: informera om hur negativ påverkan hanteras
• Tillämpning i praktiken genom verklighetsbaserat case

Gästtalare: Ilka Baert, Director Sustainable Supply Chains, Vattenfall

Målgrupp

Utbildningen vänder sig främst till dig som arbetar med hållbarhets- och leverantörsfrågor på företag eller offentlig sektor. Den är också av intresse för verksamma inom fack och civilsamhälle som jobbar med företagsansvar.

Innehållet lämpar sig för företag i olika storlekar och branscher. 

Arbetar du mot leverantörer men behöver en kortare utbildning? I så fall rekommenderar vi vår kortare introduktion till human rights due diligence.

Pris

Utbildningen är gratis för medlemmar i ETI Sverige / 10 000 kr för icke-medlemmar. Faktura skickas i samband med kursstart.

Intresserad av medlemskap? Läs mer här

Kursledare

Henrik Lindholm är verksamhetschef på ETI Sverige, ett flerpartsinitiativ som samlar företag, fack, civilsamhälle och offentliga aktörer för att säkra goda arbetsvillkor och mänskliga rättigheter i globala leverantörsled. 

Henrik Lindholm har 20 års erfarenhet av att arbeta med leverantörsfrågor internationellt, bland annat som hållbarhets- och kvalitetschef på Sandqvist och med oberoende granskning av företags leverantörsarbete på Fair Wear Foundation.

Christopher Riddselius är senior rådgivare och projektledare på ETI Sverige. Han har 15 års erfarenhet av att arbeta med leverantörsfrågor, bland annat på certifierings-organisationerna KRAV & Fairtrade och med oberoende granskning av företags leverantörsarbete på Fair Action.

Mer information

För frågor om utbildningen kontakta Emilie Schultze på emilie.schultze@etisverige.se.