Due diligence i globala leverantörsled – vår 2022

Enligt FN och OECD har företag ett ansvar att identifiera, hantera och redovisa sina risker kopplade till mänskliga rättigheter. Flera europeiska länder har infört lagstiftning på området och inom några år förväntas en EU-lag att träda i kraft.

Under denna utbildning går vi igenom hur du utför due diligence i enhet med kommande EU-lag. Du lär dig metoder, tar del av praktiska exempel och får tillgång till verktyg och mallar för företagets due diligence-arbete.

INFORMATION OM UTBILDNINGEN

När: 4 halvdagar, 10 mars – 26 april
Var: online
Vem: medlemmar och icke-medlemmar

Om utbildningen

Due diligence, eller tillbörlig aktsamhet, är en internationellt förankrad process för att hantera företags risker kopplade till mänskliga rättigheter och miljöpåverkan i leverantörsledet. I länder som Norge och Tyskland har lagar om obligatorisk due diligence antagits och på EU-nivå kommer ett lagförslag att presenteras våren 2022.

Denna utbildning går igenom hur du genomför due diligence med fokus på mänskliga rättigheter. Den bygger på FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter samt OECD:s riktlinjer för due diligence, som ligger till grund för kommande EU-lag.

Utbildningen leds av Henrik Lindholm, verksamhetschef på ETI Sverige, och gästas av talare från bland annat Ericsson, Axfood och Nudie Jeans.

Detta ingår:

  • Grundkrav enligt FN:s och OECD:s riktlinjer
  • Praktisk implementering i sex steg: (1) förankra (2) identifiera (3) förhindra (4) följ upp (5) kommunicera (6) gottgör
  • Exempel från ledande företag
  • Det senaste inom kommande EU-lag

Vid varje tillfälle får du även möjlighet till praktiskt lärande genom gruppövningar och uppgifter som skickas ut mellan tillfällena.

Deltagare får dessutom tillgång till verktyg och mallar för företagets due diligence-arbete.

OECD:s modell för due diligence

Agenda

Del 1: 10 mars 13:00-16:00

• Grunderna i due diligence enligt FN:s och OECD:s riktlinjer
• EU:s kommande lag om due diligence: lagförslag och innebörd för företag
• Förankra due diligence i verksamheten och i leverantörsledet

Gästtalare: Theo Jaekel, Corporate Responsibility Expert – Business and Human Rights, Ericsson

Del 2: 22 mars 13:00-16:00

• Kartlägg risker kopplade till land, bransch och råvara
• Utvärdera risker och negativ påverkan på leverantörsnivå

Gästtalare: Ingrid Porss, Strategic Lead Women Empowerment, Lindex, och Kristina Areskog Bjurling, hållbarhetsansvarig, Axfood

Del 3: 7 april 13:00-16:00

• Förhindra, begränsa och avbryt negativ påverkan i leverantörsledet
• Gottgör för negativ påverkan

Gästtalare: Vegard Neverlien, Global CSR Manager, Varner, och Hanna Helgesdotter, hållbarhetsansvarig, Systembolaget

Del 4: 26 april 13:00-16:00

• Följ upp due diligence-arbetet
• Kommunicera i enhet med kommande lagkrav

Gästtalare: Sandya Lang, hållbarhetschef, Nudie Jeans

Målgrupp

Utbildningen vänder sig främst till dig som arbetar med hållbarhets- och leverantörsfrågor på företag eller offentlig sektor. Den är också av intresse för verksamma inom fack och civilsamhälle som jobbar med företagsansvar.

Innehållet är anpassat för företag i olika storlekar och branscher. 

Pris

Utbildningen kostar 10 000 kr och du faktureras före kursstart. För medlemmar i ETI Sverige är utbildningen kostnadsfri.

Intresserad av medlemskap? Läs mer här

Kursledare

Henrik Lindholm är verksamhetschef på ETI Sverige, ett flerpartsinitiativ som samlar företag, fack, civilsamhälle och offentliga aktörer för att säkra goda arbetsvillkor och mänskliga rättigheter i globala leverantörsled. 

Henrik Lindholm har 20 års erfarenhet av att arbeta med leverantörsfrågor internationellt, bland annat som hållbarhets- och kvalitetschef på Sandqvist och med oberoende granskning av företags leverantörsarbete på Fair Wear Foundation.

Mer information

För frågor om utbildningen kontakta Emilie Schultze emilie.schultze@etisverige.se.