Due diligence i globala leverantörsled – höst 2021

Lär dig hur du identifierar, hanterar och redovisar risker kopplade till mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och miljöpåverkan i leverantörsledet. Hösten 2021 anordnar ETI Sverige en utbildning i due diligence i sex steg. Den bygger på FN:s och OECD:s riktlinjer om ansvarsfullt företagande och förbereder dig på EU:s kommande lag om bindande due diligence.

INFORMATION OM UTBILDNINGEN

När: 6 tillfällen, september-december 2021
Var: Online
Vem: Medlemmar och icke-medlemmar

Due diligence, eller tillbörlig aktsamhet, är en internationellt förankrad process för att hantera företags risker och negativa påverkan på mänskliga rättigheter och miljöpåverkan i verksamheter och leverantörsledet. På EU-nivå förbereds nu ett direktiv om bindande due diligence som väntas bli svensk lag inom några år. 

ETI Sveriges utbildning går vid sex tillfällen igenom stegen för att utföra en due diligence med fokus på mänskliga rättigheter i globala leverantsörled. Du lär dig metoder, tar del av praktiska exempel från företag och får tillgång till verktyg och mallar för due diligence-arbetet. 

Varje utbildningstillfälle är fristående och deltagare kan välja att gå hela utbildningen eller enstaka tillfällen. 

Detta får du

Utbildningen går igenom:

  • Due diligence-processens sex steg: förankring, identifiering, hantering, uppföljning, redovisning och gottgörelse 
  • Grundkrav enligt FN:s och OECD:s riktlinjer
  • Metoder för effektivt due diligence-arbete
  • Due diligence i praktiken: exempel från företag, fack och civilsamhälle 
  • Det senaste om EU:s kommande due diligence-lag

Deltagare får dessutom tillgång till verktyg och mallar för företagets due diligence-arbete. Vid varje kurstillfälle får du tillfälle att utbyta erfarenheter och applicera sina kunskaper i gruppuppgifter med andra deltagare.

Utbildningstillfällen

Utbildningen består av sex fristående tillfällen. Deltagare kan välja att gå hela utbildningen eller enstaka tillfällen. 

Alla tillfällen kommer att spelas in och deltagare som inte kan närvara kan ta del av inspelningarna i efterhand.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig främst till dig som arbetar med hållbarhets- och leverantörsfrågor på företag eller offentlig sektor. Den är också av intresse för verksamma inom fack och civilsamhälle som jobbar med företagsansvar.

Innehållet är anpassat för företag i olika storlekar och branscher. 

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri för medlemmar i ETI Sverige. För icke-medlemmar är kostnaden 10 000 kr för hela utbildningen eller 2 000 kr per utbildningstillfälle.

Intresserad av medlemskap i ETI Sverige? Läs mer här

Kursledare

Henrik Lindholm är verksamhetschef på ETI Sverige, ett flerpartsinitiativ som samlar företag, fack, civilsamhälle och offentliga aktörer för att säkra goda arbetsvillkor och mänskliga rättigheter i globala leverantörsled. 

Henrik Lindholm har 20 års erfarenhet av att arbeta med arbetsförhållanden i globala leverantörsled, bland annat som hållbarhets- och kvalitetschef på Sandqvist och med oberoende granskning av företags leverantörsarbete på Fair Wear Foundation.

Mer information

För frågor om utbildningen kontakta Emilie Schultze emilie.schultze@etisweden.se.