Due diligence: Kartlägg risker för land, bransch & råvara

Hur kartlägger du risker i leverantörsledet kopplat till land, bransch och råvara? Vilka källor och metoder är effektiva? Och hur integrerar du informationen i företagets inköps-och leverantörssystem?

INFORMATION OM UTBILDNINGEN

När: 30 september 13:00-16:00
Var: online
Kostnad: kostnadsfri för medlemmar, 2 000 kr för icke-medlemmar

Välkommen på en praktiskt inriktad utbildning om hur företag kartlägger människorättsrisker enligt internationella standarder för due diligence. Utbildningen ger dig kunskap och verktyg för att göra en övergripande kartläggning av risker och integrera i företagets system. Du får ta del av praktiska exempel från företag och organisationer och applicera dina nya kunskaper i gruppuppgifter med andra deltagare.

Due diligence i globala leverantörsled

Utbildningen är en del av ETI Sveriges kurs Due diligence i globala leverantörsled som går igenom hur företag identifierar, hanterar och redovisar risker kopplade till mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och miljöpåverkan i leverantörsledet. Den bygger på FN:s vägledande principer om företag och mänskliga rättigheter, OECD:s riktlinjer för due diligence och förbereder dig på EU:s kommande lagkrav på due diligence.

Varje kurstillfälle är fristående och det är möjligt att gå ett tillfälle eller att kombinera flera. Kommande tillfällen:

  • 14 sept 13:00-16:00: Förankra due diligence-arbetet
  • 30 sept 13:00-16:00: Kartlägg risker för land, bransch och råvara
  • 19 okt 13:00-16:00: Identifiera risker på leverantörsnivå
  • 9 nov 13:00-16:00: Hantera och förebygg negativ påverkan
  • 25 nov 13:00-16:00: Gottgör för negativ påverkan
  • 14 dec 13:00-16:00: Följ upp och kommunicera

Om du är intresserad av att gå flera kurstillfällen registrera dig i så fall här och ange vilka utbildningstillfällen du vill delta på.

Utbildningen riktar sig till

Utbildningen vänder sig främst till dig som arbetar med hållbarhets- och leverantörsfrågor på företag eller offentlig sektor. Den är också av intresse för verksamma inom fack och civilsamhälle som jobbar med företagsansvar.

Innehållet är anpassat för företag i olika storlekar och branscher. 

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri för medlemmar i ETI Sverige. För icke-medlemmar är kostnaden 10 000 kr för hela utbildningen eller 2 000 kr per utbildningstillfälle.

Intresserad av medlemskap i ETI Sverige?

Kursledare

Henrik Lindholm är verksamhetschef på ETI Sverige, ett flerpartsinitiativ som samlar företag, fack, civilsamhälle och offentliga aktörer för att säkra goda arbetsvillkor och mänskliga rättigheter i globala leverantörsled. 

Henrik Lindholm har 20 års erfarenhet av att arbeta med arbetsförhållanden i globala leverantörsled, bland annat som hållbarhets- och kvalitetschef på Sandqvist och med oberoende granskning av företags leverantörsarbete på Fair Wear Foundation.

Mer information

För frågor om utbildningen kontakta Emilie Schultze emilie.schultze@etisweden.se. 

Läs mer om human rights due diligence här