ETI Sverige: samverkan för hållbara leverantörsled

Den 23:e april bjöd ETI Sverige in till webbinarium för att berätta mer om vad vi gör, hur vår flerpartsmodell fungerar i praktiken och vad din organisation kan få ut av ett medlemskap.

Webbinariet leddes av Henrik Lindholm, verksamhetschef på ETI Sverige och gästades av Heidi Furustøl, Executive Director på Etisk Handel Norge, Hanna Helgesdotter, hållbarhetsansvarig på vårt medlemsföretag Systembolaget, och Sara Petersson, Social Dialogue Programme Manager på Ethical Trading Initiative i Storbritannien

Globala leverantörsled involverar ofta länder eller regioner där risken för dåliga arbetsvillkor och kränkningar av mänskliga rättigheter är stor. Även företag med policys och processer på plats har svårt att hantera utmaningar som fackliga rättigheter och diskriminering. I många fall kräver de komplexa problem vi står inför samarbete mellan olika intressenter och nya angreppssätt! 

Därför har ETI Sverige bildats. Vi är en plattform för samverkan och kompetensutveckling för företag och organisationer i alla branscher. Vårt arbete sker i nära samarbete med ETI-organisationerna i Storbritannien, Norge och Danmark och tillsammans erbjuder vi bred expertis, resurser och möjlighet att påverka förutsättningarna för hållbar global handel. 

På webbinariet får du lära dig om ETI Sverige, vårt arbete och planerna för de kommande åren. Du får också höra om hur vår systerorganisation Etisk Handel Norge arbetar med sina medlemmar och tillsammans har drivit förändringar på såväl företag, bransch-som politisk nivå. 

Dessutom berättar Systembolaget, en av grundarna till ETI Sverige, om hur medlemskapet ska stärka deras hållbarhetsarbete. Slutligen får du höra om hur samverkan kan se ut i praktiken med exempel från ETI-organisationernas projekt om social dialog i Bangladesh.