EU-direktivet CSDDD – vad innebär det för svenska företag?

Välkommen på digitalt samtal om EU:s direktiv om Corporate Sustainability Due Diligence (CSDDD) med ETI Sverige och Enact. Vi går igenom kraven i direktivet, nycklar för att lyckas med due diligence-arbetet samt vad vi kan förvänta oss av svensk lagstiftning.

INFORMATION OM WEBBINARIET

När: 11 mars 2024, 10:30-12:00
Var: online
Pris: kostnadsfritt

I december 2023 nåddes en politisk överenskommelse om EU:s direktiv om Corporate Sustainability Due Diligence (CSDDD). Direktivet markerar ett skifte då företags ansvar för mänskliga rättigheter och miljö i leverantörsled går från frivillighet till lagkrav. Det väntas också sätta riktning för hur företag arbetar med due diligence, både inom och utanför EU.

På detta webbinarium går Enact och ETI Sverige igenom och analyserar direktivet. Vi tittar dels på vad den slutliga lagtexten säger, dels vilka större förändringar som gjorts sedan grundförslaget från EU-kommissionen. Vi kommer även lyfta några av de viktigaste delarna som företag bör förbereda sig på samt går igenom hur svensk implementering kan se ut.

Agenda

  1. Välkomna och introduktion
  2. Kraven – vad säger den slutliga lagtexten och vilka är de största ändringarna från grundförslaget?
  3. Diskussion – hur kommer direktivet att påverka företag och vilka är nycklarna för att lyckas med due diligence-arbetet?
  4. Tillse efterlevnad – svensk lagstiftning och implementering
  5. Q&A

Talare

Christopher Atapattu Riddselius är tillförordnad verksamhetschef på ETI Sverige. Han har 15 års erfarenhet av att arbeta med leverantörsfrågor, bland annat på certifierings-organisationerna KRAV & Fairtrade och med oberoende granskning av företags leverantörsarbete på Fair Action.

Sandra Atler är chef för Human Rights and Business Practice Group och senior rådgivare på Enact. Hon är en internationellt erkänd expert på företag och mänskliga rättigheter och stödde FN:s särskilda representant för företag och mänskliga rättigheter, John Ruggie, och hans team i utvecklingen av FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.

Moderator: Emilie Schultze, koordinator, ETI Sverige

Arrangörer

Ethical Trading Initiative Sverige (ETI Sverige) är en medlemsorganisation för företag, fackföreningar, civilsamhälle och offentlig sektor som arbetar för mänskliga rättigheter och hållbara affärsmetoder i globala leverantörsled.

Enact Sustainable Strategies är ett konsultföretag med expertis inom hållbara affärsstrategier och ansvarsfullt ledarskap.

Kontakt

För frågor om webbinariet kontakta info@etisverige.se.