EU:s lagförslag om due diligence för mänskliga rättigheter & miljö

EU-kommissionen har nyligen presenterat ett lagförslag som kräver att företag identifierar, hanterar och redovisar risker kopplade till mänskliga rättigheter och miljö. Lagen väntas få stor betydelse för företag på den europeiska marknaden och sätta standard för ansvarsfullt leverantörsarbete. Så vad ingår i den nya lagen? Hur kommer den att påverka svenska företag? Och kan den leda till konkreta förbättringar för människor och miljö?

Detta webbinarium ägde rum den 18 mars och organiserades av ETI Sverige och amfori Sverige. Det samlar expertis inom affärsjuridik, mänskliga rättigheter, leverantörsansvar och arbetsrättsfrågor för att analysera och diskutera lagförslaget.

Om webbinariet

För närmare två år sedan utlovade EU-kommissionen en lag om obligatorisk due diligence, en process för att hantera företags negativa påverkan på mänskliga rättigheter och miljö. Lagen har fått mycket uppmärksamhet och tongivande företag, investerare och organisationer har skrivit under upprop för en kraftfull lag i linje med FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter (UNGP).

Efter flera förseningar har kommissionen presenterat ett lagförslag. Det är ett led i EU:s gröna giv och ska bidra till omställningen mot ett hållbart och rättvist Europa.

Detta webbinarium går igenom lagförslaget och de mest omdebatterade frågorna. Du får dels en genomgång av lagens innehåll, dels analyser med perspektiv från näringsliv, fackföreningsrörelsen och civilsamhälle. Webbinariet avslutas med en paneldiskussion.

Några av frågorna som vi går igenom:

  • Varför behövs en EU-lag om due diligence?
  • Vilka är lagkraven och hur långt sträcker sig ansvaret?
  • Hur förväntas lagen att påverka företags leverantörsarbete?
  • Vad är sanktionerna om överträdelser sker?
  • Hur kan företag förbereda sig på kommande lagkrav?

Panel

Talare

Malin Helgesen arbetar som Specialist Counsel hos Mannheimer Swartling. Hon är specialiserad inom området näringsliv och mänskliga rättigheter där hon bl.a. arbetar praktiskt med due diligence av klienters värdekedjor över hela världen. Malin har tidigare även arbetat som bolagsjurist med ansvar för företagande och mänskliga rättigheter.

Magnus Nikkarinen arbetar som näringspolitisk expert på Svensk Handel, med ett särskilt ansvar för handelns hållbarhetsfrågor, både utifrån ett miljömässigt och socialt perspektiv. Han har följt lagstiftningsprocessen kring due diligence sedan 2018.

Hanna Nelson är policychef på Oxfam Sverige, där hon bland annat arbetar med frågan om företags ansvar. Hanna är även styrelseledamot i ETI Sverige och rådgivare för tankesmedjan Global Utmaning. Hon har tidigare arbetat för Agenda 2030-delegationen, den statliga utredningen som hade regeringens uppdrag att se över Sveriges genomförande av globala målen.

Ann-Katrin Dolium är sakkunnig på Unionen i frågor relaterade till hållbart företagande och har följt lagstiftningsprocessen kring due diligence sedan 2018. Hon har tidigare arbetat på Union to Union och har dessförinnan flerårig erfarenhet som hållbarhetskonsult för globala företag och investerare i ett flertal länder.

Catherine Hultman är nätverksrepresentant för amfori Sverige. Hon har över 20 års erfarenhet av att arbeta med sociala frågor och kvalitetsfrågor i globala leverantörsled, både utomlands och i Sverige.

Moderator

Henrik Lindholm är verksamhetschef på ETI Sverige. Han har 20 års erfarenhet av att arbeta med arbetsförhållanden i globala leverantörsled, bland annat som hållbarhets- och kvalitetschef på Sandqvist och med oberoende granskning av företags leverantörsarbete på Fair Wear Foundation.

Mer information

För frågor om webbinariet kontakta Emilie Schultze på emilie.schultze@etisverige.se.