Grundkurs i corporate sustainability due diligence

Denna utbildning i fyra delar går igenom hur du utför due diligence för att identifiera och hantera risker kopplade till mänskliga rättigheter i globala leverantörsled. Den bygger på internationella riktlinjer från FN och OECD och förbereder dig på kommande EU-direktiv om Corporate Sustainability Due Diligence (CSDDD).

INFORMATION OM UTBILDNINGEN

När: fyra halvdagar; 7 mars, 26 mars, 17 april, 8 maj
Var: online
Pris: 12 000 kr / gratis för medlemmar i ETI Sverige

Bakgrund

Due diligence, eller tillbörlig aktsamhet, är en internationellt förankrad process för att identifiera, förhindra, begränsa och redovisa företags negativa påverkan på mänskliga rättigheter och miljö. Processen bygger på etablerade riktlinjer från FN och OECD och inom närmsta åren träder flera lagar i kraft med krav om due diligence, inklusive EU:s direktiv om Corporate Sustainability Due Diligence (CSDDD), CSRD och taxonomin.

Företag och organisationer bör förbereda sig på kommande lagkrav och förväntningar gällande företags ansvar för mänskliga rättigheter och miljöpåverkan i sina leverantörsled.

Om utbildningen

Denna utbildning går igenom hur du utför due diligence i enlighet med FN, OECD och CSDDD. Tonvikt ligger på mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden i globala leverantörsled, men utbildningen ger även grunder i riskhantering av miljöfrågor.

Kursen följer OECD:s sex steg för due diligence och vid varje steg lär du dig grundkrav, metoder och tar del av exempel och best practice. Du får dessutom höra inspirerande gästtalare dela med sig av hur de arbetar med due diligence och får möjlighet att applicera dina kunskaper i gruppuppgifter och hemuppgifter som ges mellan tillfällena.

Utbildningen går igenom:

  • grundkrav enligt FN, OECD och EU:s direktiv om due diligence (CSDDD)
  • praktisk tillämpning av sex stegen för due diligence: 1) förankra, 2) identifiera, 3) förhindra och begränsa, 4) följ upp, 5) kommunicera och 6) gottgör
  • exempel och best practice från företag och intressenter
  • det senaste inom lagstiftning.

Program

Varje tillfälle spelas in och det är möjligt att se inspelningarna i efterhand.

Del 1: 7 mars 09:00-12:00

• Grunderna i due diligence enligt FN och OECD
• Lagstiftning inom EU
• Involvera intressenter
• Steg 1: förankra due diligence i verksamheten och i leverantörsledet

Del 2: 26 mars 09:00-12:00

• Steg 2, del 1: identifiera risker kopplade till land, bransch och råvara
• Steg 2, del 2: utvärdera negativ påverkan på leverantörsnivå

Del 3: 17 april 09:00-12:00

• Steg 3: upphör med, förhindra och begränsa negativ påverkan
• Steg 6: gottgör negativ påverkan

Del 4: 8 maj 09:00-12:00

• Steg 4: följ upp genomförande och resultat
• Steg 5: informera om hur negativ påverkan hanteras
• Sammanfattning av utbildningen

Målgrupp

Utbildningen vänder sig främst till dig som arbetar med hållbarhets- och leverantörsfrågor på företag eller offentlig sektor. Den är också av intresse för verksamma inom fack och civilsamhälle som jobbar med företagsansvar.

Arbetar du mot leverantörer men behöver en kortare utbildning? I så fall rekommenderar vi vår kortare introduktion till human rights due diligence som hålls varje halvår.

Notera att det utbildningen inte är öppen för konsultverksamheter.

Pris

Utbildningen är gratis för medlemmar i ETI Sverige / 12 000 kr för icke-medlemmar (momsbefriad). Faktura skickas i samband med kursstart.

Intresserad av medlemskap? Läs mer här

Kursledare

Christopher Atapattu Riddselius är tillförordnad verksamhetschef på ETI Sverige. Han har 15 års erfarenhet av att arbeta med leverantörsfrågor, bland annat på certifierings-organisationerna KRAV & Fairtrade och med oberoende granskning av företags leverantörsarbete på Fair Action.

Mer information

För frågor om utbildningen kontakta Emilie Schultze på emilie.schultze@etisverige.se.