Halvdagsutbildning: due diligence i praktiken

EU-kommissionen har presenterat ett lagförslag om due diligence för mänskliga rättigheter och miljö. Den här utbildningen går igenom hur du utför due diligence och lever upp till kommande lagkrav. Du lär dig grundkraven, tar del av exempel från företag och får praktiska råd för due diligence-arbetet.

INFORMATION OM UTBILDNINGEN

När: 11 november 2022, 09:00-12:00
Var: The Park, Magnus Ladulåsgatan 3, 118 65 Stockholm
Pris: 3000 kr / kostnadsfritt för medlemmar

Om utbildningen

Due diligence, eller tillbörlig aktsamhet, är den process företag använder för att identifiera, hantera och redovisa sina risker kopplade till mänskliga rättigheter och miljöfrågor i leverantörsledet. EU-kommissionen har presenterat ett lagförslag om obligatorisk due diligence och i Norge och Tyskland har lagar redan antagits.

Den här utbildningen tar sin utgångspunkt i EU-kommissionens lagförslag och går igenom hur du utför due diligence i enlighet med FN och OECD. Fokus ligger på praktisk implementering i leverantörsledet och vi tittar närmre på några av de mest kritiska delarna i due diligence-processen.

Utbildningen går igenom hur du:

  • kartlägger och bedömer risker i leverantörsledet
  • prioriterar företagets mest väsentliga risker
  • förhindrar och begränsar negativ påverkan
  • involverar intressenter i due diligence-arbetet.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar mot leverantörer i olika befattningar, t.ex. inköp, produktspecialist och hållbarhet.

Kursledare

Henrik Lindholm är verksamhetschef på ETI Sverige. Han har 20 års erfarenhet av att arbeta med arbetsförhållanden i globala leverantörsled, bland annat som hållbarhets- och kvalitetschef på Sandqvist och med oberoende granskning av företags leverantörsarbete på Fair Wear Foundation.

Gästtalare kommer att tillkomma.

Kontakt

För frågor om utbildningen kontakta Emilie Schultze på emilie.schultze@etisverige.se.