Halvdagsutbildning: due diligence i praktiken

Denna utbildning går igenom hur du utför due diligence för att hantera risker kopplade till mänskliga rättigheter och miljö i leverantörsledet. Utbildningen är praktiskt inriktad och vänder sig till personer som arbetar mot leverantörer i olika befattningar, till exempel inköp, produktspecialist och hållbarhet.

INFORMATION OM UTBILDNINGEN

När: 25 maj 2023, 09:00-12:00
Var: The Park, Magnus Ladulåsgatan 3, 118 65 Stockholm
Pris: 3 000 kr / kostnadsfritt för medlemmar

Bakgrund

Företag väntas i allt högre grad att ha en systematisk process på plats för att identifiera, förhindra och begränsa kränkningar av mänskliga rättigheter. Detta sker genom due diligence (tillbörlig aktsamhet), en internationellt etablerad process som bygger på riktlinjer från FN och OECD.

Förra året presenterade EU-kommissionen ett direktivförslag om Corporate Sustainability Due Diligence (CSDDD) som väntas att bli svensk lag inom några år. I Norge och Tyskland har lagar antagits och due diligence ingår i flera lagar och initiativ på gång inom EU, inklusive EU:s tvångsarbetsförordning, CSRD och EU:s taxonomi.

Om utbildningen

Denna grundläggande utbildning går igenom vad due diligence är och hur du implementerar det i enlighet med FN, OECD och kommande EU-direktiv. Du lär dig de sex stegen för due diligence, grundkrav enligt FN och OECD och tar del av exempel från olika företag. På slutet får du applicera dina kunskaper i ett verklighetsbaserat case.

Utbildningen går igenom:

  • Hur du identifierar och prioriterar risker
  • Metoder för att förhindra och begränsa negativ påverkan
  • Hur du involverar intressenter i due diligence-arbetet
  • Det senaste inom lagstiftning, inklusive EU:s direktiv om due diligence

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar mot leverantörer i olika befattningar och behöver lära dig grunderna i due diligence, t.ex. inköp, produktspecialist och hållbarhet.

För personer som har ansvar för företagets due diligence-arbete eller uppföljning mot leverantörer rekommenderar vi ETI Sveriges längre fördjupningsutbildning som hålls varje vår och höst. För mer information se utbildningar.

Kursledare

Henrik Lindholm är verksamhetschef på ETI Sverige. Han har 20 års erfarenhet av att arbeta med arbetsförhållanden i globala leverantörsled, bland annat som hållbarhets- och kvalitetschef på Sandqvist och med oberoende granskning av företags leverantörsarbete på Fair Wear Foundation.

Kontakt

För frågor om utbildningen kontakta Emilie Schultze på emilie.schultze@etisverige.se.