Halvdagsutbildning: due diligence i praktiken

EU-kommissionen har presenterat ett lagförslag om due diligence för mänskliga rättigheter och miljö. Denna halvdagsutbildning tar sin utgångspunkt i lagförslaget och visar hur du utför due diligence för att hantera företagets negativa påverkan i leverantörsledet. Du får ta del av konkreta exempel, deltar i gruppuppgifter och får praktiska råd för due diligence-arbetet.

INFORMATION OM UTBILDNINGEN

När: 17 juni 2022, 09:00-12:00
Var: The Park, Magnus Ladulåsgatan 3, 118 65 Stockholm
Pris: 3000 kr / kostnadsfritt för medlemmar

Om utbildningen

Många företag arbetar redan med riskhantering av mänskliga rättigheter och miljöfrågor i leverantörsledet. Så vad krävs för att leva upp till internationella riktlinjer och kommande EU-lag? Och hur ser detta ut i praktiken?

Den här utbildningen går dels igenom grundkraven, dels de konkreta stegen i en due diligence-process. Vi kommer att titta närmre på några av de mest kritiska delarna i processen och hur du kan hantera dem genom konkreta exempel och gruppuppgifter.

Några frågor som kommer att belysas:

  • Vad du ska tänka på när du kartlägger och bedömer risker i leverantörsledet?
  • Hur du prioriterar företagets mest väsentliga risker?
  • Hur du involverar intressenter i due diligence-arbetet?
  • På vilket sätt kan du stötta leverantörer för att förhindra, begränsa och mildra negativ påverkan?
  • Hur kan en effektiv klagomålsmekanism se ut?

Utbildningen bygger på FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, OECD:s riktlinjer för multinationella företag och due diligence, samt EU-kommissionens lagförslag.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig främst till dig som arbetar med hållbarhets- och leverantörsfrågor på företag eller i offentlig sektor.

Kursledare

Henrik Lindholm är verksamhetschef på ETI Sverige. Han har 20 års erfarenhet av att arbeta med arbetsförhållanden i globala leverantörsled, bland annat som hållbarhets- och kvalitetschef på Sandqvist och med oberoende granskning av företags leverantörsarbete på Fair Wear Foundation.

Gästtalare kommer att tillkomma.

Kontakt

För frågor om utbildningen kontakta Emilie Schultze på emilie.schultze@etisverige.se.