HRDD: Förebygg & hantera negativ påverkan

Lär dig hantera kränkningar av mänskliga rättigheter i leverantörsledet enligt principerna för due diligence.

Denna kurs ger dig kunskap om hur företag förebygger och hanterar kränkningar av mänskliga rättigheter i globala leverantörsled. Vi går igenom olika steg för att säkra bättre arbetsförhållanden, från grundorsaksanalys till inköpsmetoder och strategier för att stärka arbetares röster. Du kommer också att få praktiska exempel från företag och applicera dina nya kunskaper i gruppuppgifter med andra deltagare. 

Utbildningsserie i human rights due diligence

Kursen hålls på engelska och är en del av ETI Sveriges utbildningsserie om due diligence, en internationellt förankrad process för hur företag kartlägger, hanterar och redovisar risker kopplade till mänskliga rättigheter och miljöpåverkan. Kurserna bygger på FN:s vägledande principer om företag och mänskliga rättigheter, OECD:s process för due diligence och knyter även an till EU:s kommande lagkrav på due diligence.

OECD:s modell för due diligence

Utbildningen riktar sig till

Kursen riktar sig främst till dig som arbetar med hållbarhets-och leverantörsfrågor på företag eller offentlig sektor. 

Den är också av intresse för verksamma inom fack och civilsamhälle som jobbar med företagsansvar.

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri för medlemmar i ETI Sverige.

För icke-medlemmar är kostnaden 2 000 kr per kurstillfälle. Avgiften kommer att faktureras och detaljer anges i slutet av beställningsprocessen. 

Intresserad av att bli medlem i ETI Sverige?

Kursledare

Reidun Blehr Lånkan är seniorrådgivare på Etisk Handel Norge med flera års erfarenhet av att utbilda och vägleda företag inom hållbara affärsmetoder på strategisk och operativ nivå. Hon har arbetat med företag från olika branscher inom HRDD och leverantörsarbete och är ansvarig för utbildningar på Etisk Handel Norge.

Henrik Lindholm är verksamhetschef på ETI Sverige. Han har jobbat med arbetsförhållanden i leverantörsled sedan 2003; som CSR-chef på Nudie Jeans, hållbarhets-och kvalitetschef på Sandqvist, med oberoende granskning av företags leverantörsarbete på Fair Wear Foundation och forskat om risker i leverantörsled på KTH.

Mer information

För frågor om kursen och anmälan kontakta Emilie Schultze emilie.schultze@etisweden.se.