HRDD: Gottgörelse av negativ påverkan

Hur hanterar du skador som skett på människor och miljö i ditt leverantörsled? Hur ser detta ut i praktiken? Och vilket ansvar har din verksamhet att säkerställa gottgörelse hos leverantörer?

Gottgörelse (eller på engelska ”remedy) är en central del i företags due diligence-arbete, men kanske också det område där många företag känner störst osäkerhet – från hur långt ansvaret sträcker sig till hur man upptäcker och hanterar kränkningar som skett i leverantörsledet. 

Denna kurs ger dig en introduktion i vad gottgörelse innebär i olika situationer. Vi tittar på vilket ansvar svenska företag har, metoder och processer för effektivt gottgörelsearbetet och hur du kan följa upp att åtgärden verkligen fungerar. Du kommer också att höra praktiska exempel från företag som arbetar med gottgörelse på ett bra sätt. 

Utbildningsserie i human rights due diligence

Kursen hålls på engelska och är en del av ETI Sveriges utbildningsserie om due diligence, en internationellt förankrad process för hur företag kartlägger, hanterar och redovisar risker kopplade till mänskliga rättigheter och miljöpåverkan. Kurserna bygger på FN:s vägledande principer om företag och mänskliga rättigheter, OECD:s process för due diligence och knyter även an till EU:s kommande lagkrav på due diligence.

Utbildningen riktar sig till

Kursen riktar sig främst till dig som arbetar med hållbarhets-och leverantörsfrågor på företag eller offentlig sektor. 

Den är också av intresse för verksamma inom fack och civilsamhälle som jobbar med företagsansvar.

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri för medlemmar i ETI Sverige.

För icke-medlemmar är kostnaden 2 000 kr per kurstillfälle. Avgiften kommer att faktureras och detaljer anges i slutet av beställningsprocessen. 

Intresserad av att bli medlem i ETI Sverige?

Kursledare

Simen Høy Dypvik är seniorrådgivare på Etisk Handel Norge och leder den dagliga verksamheten för företag inom livsmedelsindustrin och offentlig sektor. Han är också en del av Etisk Handel Norges utbildningsteam och ansvarar för att utveckla och kurser inom hållbara affärsmetoder. Simen har fem års erfarenhet av företagande och mänskliga rättigheter i utvecklingsländer från Danish Institute for Human Rights och en M.Sc. i International Business & Politics från Copenhagen Business School. 

Henrik Lindholm är verksamhetschef på ETI Sverige. Han har jobbat med arbetsförhållanden i leverantörsled sedan 2003; som CSR-chef på Nudie Jeans, hållbarhets-och kvalitetschef på Sandqvist, med oberoende granskning av företags leverantörsarbete på Fair Wear Foundation och forskat om risker i leverantörsled på KTH.

Mer information

För frågor om kursen och anmälan kontakta Emilie Schultze emilie.schultze@etisweden.se.