HRDD: Kartlägg risker för land, bransch & råvara

Hur kartlägger och bedömer du risker kopplade till mänskliga rättigheter i leverantörsledet? Vad ska du tänka på när du prioriterar vilka som bör åtgärdas? Och hur integrerar du informationen i företagets inköps-och leverantörssystem?

Välkommen på en praktiskt inriktad kurs i hur företag kartlägger människorättsrisker enligt internationella standarder för due diligence. Kursen ger dig kunskap och verktyg för att identifiera och utvärdera risker kopplade till land, bransch och råvara. Du får ta del av praktiska exempel från ledande företag och applicera dina nya kunskaper i gruppuppgifter med andra deltagare.

Utbildningsserie i human rights due diligence

Kursen är en del av ETI Sveriges utbildningsserie om due diligence, en internationellt förankrad process för hur företag kartlägger, hanterar och redovisar risker kopplade till mänskliga rättigheter och miljöpåverkan. Kurserna bygger på FN:s vägledande principer om företag och mänskliga rättigheter, OECD:s process för due diligence och knyter även an till EU:s kommande lagkrav på due diligence av mänskliga rättigheter och miljöfrågor.

Utbildningen riktar sig till

Företag och offentlig sektor, framförallt till dig som arbetar med företagets hållbarhets- och leverantörsarbete. 

Utbildningen är också av intresse för verksamma inom fack och civilsamhälle som jobbar med företagsansvar.

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri för medlemmar i ETI Sverige.

För icke-medlemmar är kostnaden 2 000 kr per kurstillfälle. Avgiften kommer att faktureras och detaljer anges i slutet av beställningsprocessen. 

Intresserad av att bli medlem i ETI Sverige?

Kursledare

Reidun Blehr Lånkan är seniorrådgivare på Etisk Handel Norge med flera års erfarenhet av att utbilda och vägleda företag inom hållbara affärsmetoder på strategisk och operativ nivå. Hon har arbetat med företag från olika branscher inom HRDD och leverantörsarbete och är ansvarig för utbildningar på Etisk Handel Norge.

Henrik Lindholm är verksamhetschef på ETI Sverige. Han har jobbat med arbetsförhållanden i leverantörsled sedan 2003; som CSR-chef på Nudie Jeans, hållbarhets-och kvalitetschef på Sandqvist, med oberoende granskning av företags leverantörsarbete på Fair Wear Foundation och forskat om risker i leverantörsled på KTH.

Mer information

För frågor om kursen och anmälan kontakta Emilie Schultze emilie.schultze@etisweden.se.