Human rights due diligence i globala leverantörskedjor

Vad krävs för att ditt företag ska få till ett bra hållbarhetsarbete i leverantörsledet? Hur kan ni arbeta för att uppfylla lagkrav och växande förväntningar att förhindra kränkningar av mänskliga rättigheter?

Den 17:e december organiserade ETI Sverige en grundkurs i Human Rights Due Diligence (HRDD), en internationellt förankrad process för företag att hantera risker och kränkningar av mänskliga rättigheter. Den fokuserade på hur företag praktiskt kan arbeta med HRDD och implementera det i sin verksamhet och i sina leverantörskedjor. 

Webbinariet leddes av Reidun Blehr Lånkan, seniorrådgivare på Etisk Handel Norge, med flera års erfarenhet av att utbilda och vägleda företag inom hållbara affärsmetoder på strategisk och operativ nivå. 

Ta gärna del och dela med kollegor och vänner som kan vara intresserade! Om du har frågor tveka inte att kontakta oss på info@etisweden.se.