Human rights due diligence i globala leverantörskedjor

EU-kommissionen kommer i höst att lägga fram ett lagförslag om human rights due diligence (HRDD) som kräver att företag identifierar, hanterar och redovisar risker kopplade till mänskliga rättigheter. Vad innebär detta för ditt företag och hur kan ni arbeta med HRDD i era leverantörsled? 

Webbinariet går igenom grunderna i HRDD i enhet med FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter och OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Du lär dig grundkraven, praktiska steg för implementering och vad vi kan förvänta oss av kommande EU-lag.

Webbinariet leds av Henrik Lindholm, verksamhetschef ETI Sverige. Henrik har 20 års erfarenhet av att arbeta med arbetsförhållanden i globala leverantörsled, bland annat som hållbarhets-och kvalitetschef på Sandqvist och med oberoende granskning av företags leverantörsarbete på Fair Wear Foundation.