Introduktion i human rights due diligence

Denna utbildning går igenom grunderna i hur du utför human rights due diligence i företagets leverantörsled. Utbildningen är praktiskt inriktad och vänder sig till personer som arbetar med leverantörer i olika befattningar, till exempel inköp, produktspecialist eller hållbarhet.

INFORMATION OM UTBILDNINGEN

När: 23 november 2023, 09:00-12:00
Var: online
Pris: 3 000 kr / gratis för medlemmar i ETI Sverige

Bakgrund

Human rights due diligence, eller tillbörlig aktsamhet, är en internationellt förankrad process för att identifiera, förhindra, begränsa och redovisa företags risker och negativa påverkan på mänskliga rättigheter. Just nu förhandlas EU-direktivet om Corporate Sustainability Due Diligence (CSDDD) som väntas bli svensk lag inom 2-3 år. I Norge och Tyskland har lagar om obligatorisk due diligence antagits och due diligence-krav ingår i flera nya lagar inom EU, inklusive EU:s tvångsarbetsförordning, CSRD och EU:s taxonomi.

I och med att företags ansvar för mänskliga rättigheter går från frivilligt till lagkrav är det viktigt att bygga kompetens om human rights due diligence, inte bara på hållbarhetsavdelningar men i hela verksamheten.

Om utbildningen

På denna utbildning lär du dig vad due diligence är och grunderna för att utföra de sex stegen för due diligence i enlighet med FN, OECD och kommande EU-lagstiftning. Utbildningen varvar teori, metoder och praktiska exempel med fokus på några av de mest kritiska delarna i processen.

Utbildningen går igenom:

  • hur du identifierar och prioriterar risker
  • metoder för att förhindra och begränsa negativ påverkan
  • hur du involverar intressenter i due diligence-arbetet
  • det senaste inom lagstiftning, inklusive EU:s direktiv om due diligence.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med leverantörer i olika befattningar och behöver lära dig grunderna i due diligence, t.ex. inköp, produktspecialist eller hållbarhet.

För personer som har ansvar för företagets due diligence-arbete eller uppföljning mot leverantörer rekommenderar vi ETI Sveriges längre fördjupningsutbildning som hålls varje vår och höst. För mer information se utbildningar.

Notera att det utbildningen inte är öppen för konsultverksamheter.

Pris

Gratis för medlemmar i ETI Sverige / 3 000 kr för icke-medlemmar. Faktura skickas i samband med kursstart.

Intresserad av medlemskap i ETI Sverige? Läs mer här.

Kontakt

För frågor om utbildningen kontakta Emilie Schultze på emilie.schultze@etisverige.se.