Introduktion: mänskliga rättigheter i globala leverantörsled

Hur analyserar och hanterar du företagets risker kopplade till mänskliga rättigheter? Vad säger kommande EU-lagstiftning? Och hur kan ditt företag förbereda sig?

Varmt välkommen på kostnadsfri introduktion om mänskliga rättigheter och due diligence i globala leverantörsled med ETI Sveriges verksamhetschef Henrik Lindholm.

INFORMATION OM WEBBINARIET

När: 5 oktober 2022 09:00-10:00
Var: online
Pris: kostnadsfritt

Om webbinariet

Företag förväntas i allt högre grad att ha koll på och agera om överträdelser av mänskliga rättigheter sker i deras leverantörsled. Det är ett arbete som kräver systematik och som bör integreras i företagets ledningssystem och inköpsprocesser.

På detta webbinarium lär du dig grunderna i human rights due diligence, den internationellt etablerade process för att identifiera, hantera och redovisa företags risker kopplade till mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden i leverantörsledet. Du får även en genomgång om kommande lagkrav, inklusive EU:s direktiv om due diligence.

Webbinariet går igenom:

  • Vad human rights due diligence är och grundkrav enligt FN och OECD
  • Hur du analyserar och prioriterar risker kopplade till mänskliga rättigheter
  • Hur du förhindrar, begränsar och gottgör kränkningar
  • Vad EU:s direktiv säger och hur du förbereder dig på kommande lagkrav

Målgrupp

Webbinariet vänder sig till personer som inte redan arbetar med mänskliga rättigheter/socialt ansvar i leverantörsledet och som behöver lära sig grunderna. Det kan till exempel vara du som jobbar med inköp, upphandling eller andra hållbarhetsfrågor.

Talare

Henrik Lindholm är verksamhetschef på ETI Sverige. Han har 20 års erfarenhet av att arbeta med arbetsförhållanden i globala leverantörsled, bland annat som hållbarhets- och kvalitetschef på Sandqvist och med oberoende granskning av företags leverantörsarbete på Fair Wear Foundation.

Kontakt

För frågor kontakta Emilie Schultze på emilie.schultze@etisverige.se.