Mänskliga rättigheter i globala leverantörsled – så lever du upp till ökade krav & förväntningar

Kostnadsfri introduktion om hur företag analyserar och hanterar risker kopplade till mänskliga rättigheter i leverantörsledet.

På kort tid har förväntningarna på företags sociala ansvar i leverantörsledet ökat, inte minst gällande mänskliga rättigheter. Allt tydligare krav ställs vid upphandlingar, från investerare och på politiskt håll – med lagar på väg i bland annat Norge, Tyskland och på EU-nivå. Så vad bör ditt företag ha på plats för att leva upp till dessa förväntningar?

Välkommen på introduktion med Henrik Lindholm, verksamhetschef på ETI Sverige, och Kristina Areskog Bjurling, hållbarhetsansvarig på Axfood. Den är praktiskt inriktad och vänder sig främst till små- och medelstora företag samt större företag som behöver komma igång med riskhanteringsarbetet.

Denna introduktion går igenom grunderna i hur du analysera och hantera företagets risker kopplade till mänskliga rättigheter och arbetsvillkor i globala leverantörsled. Du lär dig både om den bredare kontexten och hur företag praktiskt arbetar med riskhantering genom human rights due diligence.

Du får även höra Kristina Areskog Bjurling berätta om de krav Axfood ställer på leverantörer i Sverige och konkreta exempel på hur deras leverantörer har arbetat för att efterleva kraven.

Introduktionen går igenom:

  • Förväntningar och kommande lagkrav
  • Vad human rights due diligence är och konkreta steg för att komma igång
  • Hur du kartläggning risker kopplade till mänskliga rättigheter
  • Hur du ställer krav och följer upp risker med leverantörer

Föreläsare

Henrik Lindholm är verksamhetschef på ETI Sverige. Han har 20 års erfarenhet av att arbeta med arbetsförhållanden i globala leverantörsled, bland annat som hållbarhets- och kvalitetschef på Sandqvist och med oberoende granskning av företags leverantörsarbete på Fair Wear Foundation.

Kristina Areskog Bjurling är hållbarhetsansvarig för varor på Axfood, ett av Nordens största bolag inom dagligvaruhandeln med kedjor såsom Willys och Hemköp. Kristina ansvarar för att Axfoods uppförandekod följs i de globala leverantörsleden samt för att driva Axfoods hållbarhetsmål för ansvarsfulla inköp.

Målgrupp

Introduktionen vänder sig främst till ansvariga på små- och medelstora företag eller på större företag som behöver komma igång med riskhantering av mänskliga rättigheter i leverantörsledet.